21 Jula, 2023

OBAVIJEST

APLIKANTI KOJI SE NE NALAZE NA TABELI FORMALNO-PRAVNO NEISPRAVNIH APLIKACIJA NITI NA LISTI KORISNIKA SREDSTAVA JAVNOG POZIVA U 2023. GODINI, NISU OSVOJILI DOVOLJAN BROJ BODOVA I NISU STEKLI UVJETE DA SE NAĐU NITI NA JEDNOJ NITI NA DRUGOJ LISTI.