26 Augusta, 2022

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2022. GODINI – TRANSFERA ZA MLADE

fmksREZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2022. GODINI

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2022. GODINI  

„TRANSFERA ZA MLADE – Točka 1: Podrška projektima istraživanja, formiranja, promoviranja i realizacije politika prema mladima u Federaciji BiH“  

 

Tabela: Preuzimanje 

NAPOMENE:  

OBAVJEŠTAVAMO KORISNIKE SREDSTAVA DA ĆE SE UGOVORI O DODIJELJENIM SREDSTVIMA SLATI ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE NA ADRESE NAVEDENE U APLIKACIJSKOM OBRASCU KORISNIKA.  

Ukoliko aplikanti „TRANSFERA ZA MLADE – Točka 1: Podrška projektima istraživanja, formiranja, promoviranja i realizacije politika prema mladima u Federaciji BiH nisu navedeni u tabeli zahtjeva koji nisu zadovoljili formalno-pravne uvjete propisane Javnim pozivom u 2022. godini, kao ni u tabeli sufinanciranih programa i projekata, to znači da nisu osvojili dovoljan broj bodova po kriterijima navedenim u tekstu Javnog poziva kako bi bili sufinancirani od Federalnog ministarstva kulture i sporta.