2 Oktobra, 2020

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2020. GODINI PUTEM TRANSFERA ZA MLADE

fmksREZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2020. GODINI PUTEM TRANSFERA ZA MLADE

 

 

 

Obavještavamo korisnike odobrenih sredstava da će im se ugovori poslati putem pošte s daljim uputama!

 

 

 

Preuzimanje: Tabela