13 Oktobra, 2020

Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2021. godine

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi poziva Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2021. godine.

Program rada za 2021. godinu će se provoditi prema očekivanim rezultatima kojima će odluku donijeti Zajedničko vijeće za mlade za dvogodišnje razdoblje 2020 – 2021. Trebaju se dostaviti prijedlozi za aktivnosti koje spadaju u slijedeće očekivane rezultate:

Očekivani rezultati 1: Mladi koji prisustvuju svojim pravima i zagovaraju ljudska prava i obrazovanje o građanstvu;

Očekivani rezultati 2: Učešće mladih i omladinski rad. Jedna sesija o političkom učešću mladih i slobodi udruživanja, jedna studijska sesija o učešću mladih na osnovu revidirane Evropske povelje o učešću mladih u lokalnom i regionalnom društvu i jedna studijska sesija o kvaliteti i metodologiji neformalnog obrazovanja u aktivnostima omladinskih organizacija.

Očekivani rezultati 3: Inkluzivna i mirna društva kroz dvije sesije o rodnoj ravnopravnosti s međusekcijskim pristupom; dvije studijske sesije o učešću romske omladine s intersekcijskim pristupom i dvije studijske sesije o socijalnoj inkluziji izbjeglica i migranata.

Omladinske organizacije i mreže koje namjeravaju da se prijave na studijsku sesiju iz 2. semestra 2021. godine trebaju poslati svoje prijave do 15. 10. 2020. godine na eyc.studysessions@coe.int

Više informacija o ovoj aktivnosti možete naći na
https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-activities-to-be-held-in-co-operation-with-the-european-youth-centres-in-strasbourg-and-budapest-2nd-semester-2021

Prijavni obrazac možete preuzeti na sljedećem linku:

https://rm.coe.int/application-form-study-sessions-2021-2/16809f6588&format=native