14 Septembra, 2020

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PROGRAMA I PROJEKATA KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2020. GODINI PUTEM TRANSFERA ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BiH

fmks 

Obavještavamo korisnike odobrenih sredstava da će im se ugovori poslati putem pošte s daljim uputama!

 

 

 

 

 

Tabela „TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BiH“ – preuzimanje