16 Septembra, 2020

Poziv na seminar “Novi izazovi i mogućnosti za inovativne omladinske servise – Uloga evropske omladinske kartice u promoviranju prava mladih u eri nakon pandemije COVID-19”

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv za seminar “Novi izazovi i mogućnosti za inovativne omladinske servise – Uloga evropske omladinske kartice u promoviranju prava mladih u eri nakon pandemije COVID-19”.

Seminar je dio službenog programa grčkog predsjedavanja Odborom ministara i uslijedit će nakon 130. zasjedanja Odbora ministara Vijeća Evrope, koje će se održati u Atini 04. 11. 2020. godine.

Seminar će ponuditi prostor za kreatore politika, praktičare, istraživače, omladinske nevladine organizacije i organizacije u sklopu Evropske asocijacije omladinske kartice (EYECA) da raspravljalju o glavnim izazovima i mogućnostima u vezi sa omladinskim radom, servise za mlade i prava mladih u kontekstu javnozdravstvene krize izazvane pandemijom COVID-19.

Gosti će imati priliku da razgovaraju o pitanjima izrada politika i razmjenjuju dobre prakse, kao i da analiziraju uticaj pandemije na evropski omladinski sektor. Razmatrat će se različiti načini na koje se digitalni alati i umjetna inteligencija mogu koristit za pružanje kvalitetnih usluga mladima i pomoći im u zaštiti njihovih prava.

Rok za prijavu na seminar je 20. 09. 2020. godine.

Više informacija o ovome takmičenju kao i prijavu na seminar možete naći na web stranici: https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-participants-seminar-new-challenges-and-opportunities-for-innovative-youth-services-the-role-of-the-european-youth-card-in-promoting-the-righ