25 Marta, 2024

Redovni konzervatorski radovi Zavoda za zaštitu spomenika

Konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova na fasadi objekta

Prema stručnom mišljenju koje je odobrio Zavod za zaštitu spomenika broj: 07-36-4-2448-1/DŽ.Š. od 9.5.2023.godine za radove tekućeg održavanja ulične fasade stambeno-poslovnog objekta u ulici Safvet-bega Basagića 2 u Sarajevu, stručni tim Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i športa je u suradnji sa službom za urbano planiranje, investicijske, stambene i komunalne poslove grada Sarajeva i Izvođačkom firmom Neimari d.o.o. iz Sarajeva krajem listopada otpočeo gore navedene radove.

Stručnost, iskustvo i odgovornost sudionika uz dobre vremenske uvjete su doprinijeli da se radovi odvijaju bez prekida, prema dogovorenoj dinamici i u zadanim rokovima. Objekat je završen 25.12. 2023.godine.

 

Redovan konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova na fasadi objekta „Beledije“

 

U proteklom razdoblju rujan – prosinac 2023. godine, stručni tim Zavoda za zaštitu spomenika vršio je redovit stručni konzervatorski nadzor na radovima sanacije i restauracije istočne fasade na objektu Beledije u ulici Brodac broj 2 u Sarajevu u sklopu kojeg su riješeni svi nepredviđeni i neočekivani problemi koji projektom i predmjerom nisu tretirani, a specifični za radove restauracije na značajnim historijskim objektima koji imaju status nacionalnog spomenika. Radovi na objektu Beledije su u završnoj fazi. Na istočnoj fasadi su završeni radovi na bojenju fasade, vijenaca, dekorativnih elemenata i ukrasa. Radovi bojenja fasade i limenog pokrova na zapadnoj fasadi su u završnoj fazi. Na južnoj fasadi objekta je podignuta skela i završeni su radovi obijana postojećih maltera. Uporedo s tim radovima je urađena sanacija vijenaca i dekorativne plastike.  Trenutno se nanosi novi malter i podloga za fasadu.

Odlični vremenski uvjeti za ovo doba godine su doprinijeli da se radovi odvijaju prema dogovorenoj dinamici i bez prekida.

 

Redovan konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova na fasadi objekta u ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 50 u Sarajevu

 

Zavod za zaštitu spomenika je stručnim mišljenjem br: 07-36-4-5026/22. DŽ.Š.A.A. 21. 7. 2022. godine odobrio radove sanacije i tekućeg održavanja na objektu u vlasništvu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, smještenom u ulici Mula Mustafe Bašeskije 50 u Sarajevu. Eklektistički objekat spratnosti  P+1 iz austro-ugarskog razdoblja sa elementima secesije (ulazna trokrilna vrata sa nadvratkom, ograda od kovanog željeza) trenutno nije u funkciji.

Predmjerom radova predviđeni su detaljno i temeljno saniranje i modernizacija  svih instalacija u objektu kao i novoinstaliranje mašinskih instalacija grijanja, hlađenja i ventiliranja objekta. U arhitektonskom dijelu projekta predviđena je izmjena kompletne unutrašnje i vanjske stolarije s naglaskom da se vanjski dio stolarije radi od punog drveta, a sve prema zatečenim uzorcima. Predviđena je restauracija i novo bojenje sjeverne ulične fasade i detaljna restauracija drvene terase na zapadnoj fasadi objekta. Iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva promjena vertikalnih i horizontalnih gabarita objekta.

Vlasnik objekta, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, potpisala je ugovor o izvođenju radova sa izvođačkom firmom Neimari iz Sarajeva. U toku su radovi na organizaciji gradilišta. Stručni tim Zavoda će vršiti povremeni konzervatorski nadzor kako bi svojom stručnošću, iskustvom i adekvatnim prijedlozima doprinio da se ovaj značajan objekt uradi prema pravilima službe zaštite.

 

Sanacija fasada objekata u užoj jezgri grada Sarajeva

 

Grad Sarajevo je putem službe za urbano planiranje, investicijske, stambene i komunalne poslove grada Sarajeva u razdoblju 2022/2023. godine započeo s implementacijom projektne dokumentacije koja se odnosi na sanaciju fasada objekata iz austro-ugarskog razdoblja u užoj gradskoj jezgri grada Sarajeva.

Služba je osigurala projektnu dokumentaciju za osam objekata koji se nalaze ulici Maršala Tita, Prušćakova te dva objekta u ulici Brodac od 2-6.

Na dostavljenu projektnu dokumentaciju sanacija fasada, koju su uradile licencirane firme za izradu projekata zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, Zavod za zaštitu spomenika izdavao stručno mišljenje i vršio stručni nadzor.

Struči tim Zavoda je  kroz stručna mišljenja, konzervatorski nadzor i ugovorene radove inzistirao na izvođenju nekih neophodnih radova u samom procesu sanacije fasada kako bi se bojama fasada produžio vijek trajanja i naglasila njihova estetika i bogatstvo.

 

Zamjena daščanog pokrova od šindre i bojenje svih drvenih elemenata na sofama Džamije u Kraljevoj Sutjesci

 

Medžlis Islamske zajednice Kakanj je u studenom 2023. godine svojim sredstvima, a prema predmjeru radova koji je uradio stručni tim Zavoda za zaštitu spomenika, pristupio zamjeni dotrajalog pokrivača od drvene šindre i svih slojeva ventilirajućeg krova uključujući izmjenu oštećenih dijelova konstrukcije usljed djelovanja atmosferilija, krovne ljepenke i letvi na koje se kuca šindra. Šindra je I klase ručno cijepana i osušena do potrebne vlažnosti. Prije ugradnje je ofarbana u dva sloja u odgovarajućem omjeru sadolina u boji oraha i ebanovine. Nakon ugradnje šindre izvršeno je završno farbanje. Svi drveni elementi ulaznih sofa na džamiji kao I drvena munara su ručno i mašinski očišćeni i nanovo ofarbani dvokomponentnim polueretanskim bezbojnim mat lakom.