4 Oktobra, 2023

Prvi put u Ministarstvu: Institucije kulture od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu na zajedničkom sastanku

Federalno ministarstvo kulture i sporta organizovalo je 3. oktobra 2023. godine sa početkom u 13 sati sastanak predstavnika institucija kulture od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i Bosnu i Hercegovinu. Na sastanku, prvom ove vrste u Ministarstvu, prisustvovali su: Strajo Krsmanović, direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Sakib Pleh, direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica u R Bosni i Hercegovini, Devleta Filipović, v.d. direktorice Kinoteke Bosne i Hercegovine, Šejla Šehabović, direktorica JU Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, Elma Hodžić, zaposlenica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, Mirsad Sijarić, direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Emir Spahić, direktor Narodnog pozorišta u Mostaru, Ivan Vukoja, direktor Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, Gordana Hrenovica, pomoćnica direktora Narodnog pozorišta u Sarajevu, Elvir Škiljo, zamjenik direktora Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Mirza Ćatibušić, direktor Bosanskog narodnog pozorišta Tuzla, Ivo Čolak, prorektor Sveučilišta u Mostaru ispred Galerije SUM-a, Dražena Džeko, direktorica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno, Snježana Zovko, direktorica Simfonijskog orkestra Mostar i Vedran Tuce, direktor Sarajevske filharmonije.

U ime domaćina na sastanku su, pored ministrice Vlaisavljević, prisustvovali: Anita Vlašić, šefica Kabineta ministrice, Damir Bunoza, savjetnik ministrice za organizaciju i strateško planiranje u oblasti kulture, i Mirela Miličević-Šečić ispred Sektora za kulturno-historijsko nasljeđe i kulturu Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Učesnici sastanka iskoristili su ovu priliku za razgovor o problemima neriješenog statusa i finansiranja, te drugim otvorenim pitanjima, kao i za razmjenu mišljenja, ideja i prijedloga njihovog rješavanja. Svi su izrazili zadovoljstvo i optimizam što su se predstavnici svih institucija kulture od značaja okupili oko zajedničkog stola za razgovor, posebno sa obzirom na činjenicu da sve institucije kulture imaju specifične probleme, pa se na zajedničkim sastancima razvija senzibilitet prema drugima i njihovima problemima.

Otvorena pitanja institucija kulture su po prvi put na jednom mjestu otvorena, no da bi se mogla početi rješavati potrebno je, prema riječima ministrice Vlaisavljević, podatke o aktuelnom stanju, finansijskom poslovanju, kao i svim ostalim relevantnim informacijama, učiniti dostupnima kako Ministarstvu tako i javnosti zbog poštovanja principa transparentnosti. Naglašeno je da je dijalog pravi put ka rješenju ovog problema, tako i prethodno navedenih.

Na kraju sastanka predstavnici institucija kulture zahvalili su federalnoj ministrici  kulture i sporta na iniciranju po prvi put organizovanog sastanka ovog tipa, te je zaključeno da je ovo tek početak konstruktivnog dijaloga i da će se ovakvi sastanci održavati redovno. Prijedlog je da se sljedeći sastanak održi u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno.