Program utroška sredstava za 2017

Program utroška sredstava za 2017 godinu

  1. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (.pdf dokument - preuzimanje/download )
© 2019 Federalno ministarstvo kulture i sporta. Sva prava pridržana. Designed By ELUR d.o.o. Kiseljak