14 Juna, 2017

Program utroška sredstava za 2017

Program utroška sredstava za 2017 godinu

  1. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (.pdf dokument – preuzimanje/download )