11 Marta, 2021

Program utroška sredstava za 2021

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (.pdf dokument – preuzimanje/download )