9 Jula, 2024

Predstavnik Ministarstva učestvovao na trećem sastanku Radne grupe za izradu prve Strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Predstavnik Federalnog ministarstva kulture i sporta Adnan Bektić učestvovao je na trećem sastanku Radne grupe za izradu prve, sveobuhvatne Strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2024 – 2034. godine, koji je održan u Swissotelu u Sarajevu, 8. 7. 2024. godine.

Na sastanku je definisan prijedlog Poslovnika o radu te pregled dostavljenih materijala za izradu Strategije iz resornih ministarstava, a također je izvršena i analiza strateških ciljeva kao i prijedlog strukture dokumenta i načina definisanja strateških mjera.

Članovi Radne grupe za izradu Strategije će do narednog sastanka pripremiti  mjere za realizaciju ciljeva Strategije u ime resora koje predstavljaju u Radnoj grupi.