20 Marta, 2012

Predstavljen Plan upravljanja za nekropole stećaka

untitled-319. mart 2012. godine

Federalno ministarstvo kulture i sporta i Zavod za zaštitu spomenika FBiH predstavili su dio Plana upravljanja za zaštićene nekropole stećaka.

Federalni ministar kulture i sporta Salmir Kaplan je istakao kako je rok za kandidaturu nekropola na Listu svjetske baštine UNESCO-a 2013. godina te da će do tog datuma zasigurno sve biti pripremljeno. “Danas smo razgovarali sa predstavnicima općina i kantona o njihovim obavezama. Nismo mogli detaljno dogovoriti sve što se tiče finansijske strane, ali smo dogovorili da će svi preuzeti svoj dio obaveza te potpomoći izradu dokumentacije neophodne za uspješnu kandidaturu”, rekao je ministar Kaplan.

Direktorica Zavoda za zaštitu spomenika FBiH, Lidija Mićić, naglasila je kako su sve nekropole, njih 22, u potpunosti zaštićene, ali im je potrebna konzervacija. “Plan upravljanja za nekropole stećaka je dokument koji moramo predati u Centar za svjetsku baštinu, kako bi naša nominacija bila provedena i nekropole stećaka došle na Listu svjetske baštine. Sve nekropole u BiH, deset u Republici Srpskoj i dvanaest u Federaciji BiH, su nacionalni spomenici i one su zaštićene od Komisije za nacionalne spomenike BiH”, saopćila je direktorica Mićić. Direktorica je navela da je autorski tim sačinio dio Plana upravljanja, koji je danas prezentiran predstavnicima lokalnih zajednica i kantonalnih ministarstava, kako bi na što bolji i efikasniji način iskoristili sve prednosti koje im nudi ovo nacionalno blago na njihovom području.

Koordinatorica autorskog tima Mirela Mulalić-Handan istakla je da lokalne zajednice od predstavljenog Plana mogu očekivati pravilno upravljanje nekropola stećaka. “To znači konzervaciju samih nekropola, integrisanje sa prirodnim naslijeđem u tim prostorima, kreiranje turističke ponude, odnosno raznih turističkih manifestacija, a prije svega prezentaciju i interpretaciju tih nekropola”, naglasila je Mulalić-Handan. Ona je istakla da je BiH ponosna na 22 nominovane nekropole, koje su multikriterijskom analizom ocijenjene kao najreprezentativnije i kao takve upisane na Tentativnu listu svjetske baštine.

Pomoćnica ministra civilnih poslova za nauku i kulturu BiH, Biljana Čamur, rekla je da je ovo transparentan proces i da je neophodno da u Plan upravljanja za nekropole stećaka budu uključeni svi, od lokalne zajednice do nadležnih kantonalnih i entitetskih ministarstava.

{loadposition like}