22 Aprila, 2021

Poziv za učešće na međunarodnom kampu za mlade u Antaliji (Turska) u okviru Procesa saradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP)

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, je od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljen poziv za učešće na međunarodnom kampu za mlade u Antaliji u okviru  Procesa saradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP) u junu 2021. godine.


Ministarstvo za mlade i sport Republike Turske će organizovati okupljanje mladih od 18 do 22 godine starosti iz zemalja članica SEECP-a. Boravak u kampu će biti organizovan u dva termin, i to od 7. do 12. juna za 50 mladića i od 16 do 21. juna 2021.godine za 50 djevojaka.

Troškove međunarodnog prijevoza sudionika snose ministarstva nadležna za mlade zemlja SEECP-a.

Sve ostale informacije i prijave za sudjelovanje možete dostaviti na e-mail adresu: emine.dumantemel@gsb.gov.tr najkasnije do 7. maja 2021. godine