11 Juna, 2012

Poziv za učešće na Info danu o mogućnostima finansiranja projekata u okviru Programa EU Kultura 2007-2013

Sarajevo, 27. juni 2012. godine

Pozivamo vas da prisustvujete Info danu o mogućnostima finansiranja projekata u okviru Programa EU Kultura 2007-2013, koji će se održati u Sarajevu, 27. juna 2012. godine, u Hotelu Saraj, s početkom u 10,00 sati.

Kontakt tačka za kulturu koja djeluje pri Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine organizira navedeni info dan za predstavnike kulturnog sektora u Bosni i Hercegovini. Razlog organiziranja info dana je upoznavanje kulturnih subjekata u BiH o mogućnostima sufinansiranja projekata u oblasti kulture iz fonda Programa Kultura 2007-2013. Općenito o programu Kultura 2007-2013 te o iskustvu korištenja fondova ovog programa u Sloveniji, govorit će i predstavnici Kontakt tačke za kulturu Republike Slovenije. 

Svi zainteresirani svoje prijave trebaju poslati na e-mail: negra.selimbegovic@fmksa.com (najkasnije do 15. juna 2012. godine) ili na e-mail: s.mijic@mp.vladars.net i edin.veladzic@mcp.gov.ba, odnosno na fax: 033 492 632, najkasnije do 24. juna 2012. godine.