23 Novembra, 2022

Poziv za sudjelovanje na Međunarodnom crnomorskom pozorišnom festivalu u Trabzonu

Posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine upućen je poziv za sudjelovanje na 23. Međunarodnom crnomorskom pozorišnom festivalu koji će se održati u Trabzonu (Republika Turska) u periodu od 15. – 30. maja 2023. godine.

Od 2006. godine ovaj Festival je ugostio više od 200 pozorišnih ansambala sa ciljem razvijanja međukulturnog razumijevanja i bilateralne saradnje.

Poziv je upućen bosanskohercegovačkim pozorištima koji trebaju prilikom prijave dostaviti CD/VCD/DVD, popunjen aplikacijski formular, kao i relevantne prateće materijale navedene u aplikacijskom formularu.

Tursko državno pozorište u Trabzonu snosi troškove smještaja i ishrane učesnika.

Krajnji rok za prijavu na Festival je 20. januar 2023. godine.