23 Marta, 2022

Poziv za prijavu sudionika na terning 50/50 – jačanje suradnje i partnerstva za sudjelovanje mladih i omladinske politike u Bosni i Hercegovini

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv za prijavu sudionika na terning 50/50 od odjela mladih Vijeća Evrope na temu jačanja suradnjie i partnerstva za sudjelovanje mladih i omladinske politike u Bosni i Hercegovini. Vijeće Evrope, u suradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, organizira trening za predstavnike općinskih, županijskih, entitetskih i državnih institucija i predstavnike mladih.

Trening će se održati od 9 do 13 svibnja 2022.godine u Europskom centru za mlade u Budimpešti.

Cilj treninga je unaprijediti kompentencije polaznika kako bi se olakšalo sudjelovanje mladih u procesima donošenja odluka u kontektstu kreiranje i provedbe omladinskih politika u BiH ( na različitim razinama) sukladno standardima, principa i vrijednostima Vijeća Europe. Za trening će biti odabrano 30 sudionika, 15 iz vladinog i 15 iz nevladonog sektora, koji zadovoljavaju sjeljdeće kriterije:

  • da su uključeni u razvoj i provedbu omladinskog rada i omladinskih politika u BiH na različuitim razinama vlasti;
  • otvoreni, posvećeni i motivirani za razvoj i jačanje dijaloga i suradnje između vladinih i nevladinih partnera u položaju mladih;
  • u poziciji da provedu i prate rezultate treninga.

Rok za prijavu je: 23.ožuljak 2022.godine

Više informacija o treningu, kriterijima za odabir sudionika i načinu prijave možete naći na sljedećoj web stranici:

https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-participants-50-50-training-strengthening-co-operation-and-partnership-for-youth-participation-and-youth-policies-in-bosnia-and-herzegovina