28 Maja, 2024

Poziv za nominacije za UNESCO / Madanjeet Singh nagradu za promociju tolerancije i nenasilja za 2024. godinu

Federalno ministarstvo kulture i sporta primilo je informaciju od Ministarstva civilnih poslova BiH  o otvorenom pozivu za dostavljanje nominacija za UNESCO/Madanjeet Singh nagradu koja je uspostavljena kako bi se nagradile značajne aktivnosti u poljima kulture, nauke, umjetnosti ili komunikacije koje imaju za cilj promociju duha tolerancije ili nenasilja. Nagradom se odaje priznanje pojedincima, institucijama ili nevladinim organizacijama koji su se istakli radom na promociji razumijevanja i rješavanja međunarodnih ili državnih problema u duhu tolerancije i nenasilja.

 Sve Informacije o nagradi kao i obrazac za nominaciju moguće je pronaći na web stranici: www.unesco.org/shs/toleranceprize.

Rok za dostavu prijedloga nominacija Ministarstvu civilnih poslova BiH je 25. 6. 2024. godine.