22 Novembra, 2016

POZIV UNESCO-a ZA PODNOŠENJE PROJEKATA ZA VOLONTERSKE PROJEKTE ZA MLADE – VOLONTERI SVJETSKOG NASLIJEĐA 2017 – NASLIJEĐE U NAŠIM RUKAMA (ROK : 30.11.2016. GODINE)

{loadposition like}

Inicijativu volontera pod nazivom Svjetsko naslijeđe predvodi UNESCO u saradnji sa Koordinacionim komitetom za međunarodni volonterski centar i sa organizacijama pod nazivom Volonteri Evropsko naslijeđe i Bolji svijet.

Posljednjih devet godina Inicijativa volontera pod nazivom Svjetsko naslijeđe omogućila je povećanje interesiranja u oblasti zaštite, očuvanja i promoviranja svjetskog naslijeđa, a povodom proslave deset godina postojanja pokreće kampanju Volonteri svjetskog nasljeđa 2017- Naslijeđe u našim rukama i poziva sve zainteresirane organizacije i institucije da se uključe i prijave svoje projekte.

Kampanja „VOLONTERI SVJETSKOG NASLIJEĐA 2017“ ima za cilj:

1) podizanje svijesti kod mladih, volontera i lokalne zajednice o potrebi zaštite i promoviranja svjetskog naslijeđa;
2) uključivanje mladih u proces očuvanja svjetskog naslijeđa kroz konkretne projekte na određenim lokalitetima;
3) osposobljavanje mladih kroz savladavanje osnovnih tehnika konzervacije i kroz podizanje njihovih kapaciteta kao budućih donosioca odluka;
4) jačanje održive saradnje između neprofitnih organizacija, osoba zaduženih za upravljanje lokalitetom, lokalne zajednice i vlasti;
5) identifikovanje najbolje prakse i razvijanje neformalnog obrazovanja kao alata za olakšavanje učešća zainteresiranih strana u okviru edukacije o svjetskom naslijeđu;
6) podjednaku zastupljenost oba pola u svim fazama projekata, kao i geografsku raznolikost kada je u pitanju lokalitet na kome se kamp organizira.

Aplikacioni formular može se popuniti u elektronskoj formi na adresi:

Link za preuzimanje formulara:

Popunjeni formular potrebno je proslijediti na slijedeće adrese:

secretariat@ccivs.org  (za projekte u Africi, arapskim državama i Americi);
info@heritagevolunteers.eu  (za projekte u Evropi);
whv@betterworld.asia  (za projekte u Aziji).

Kopiju popunjenog formulara potrebno je proslijediti na adresu: i.yousfi@unesco.org