14 Marta, 2023

Poziv Regionalnog centra Jugoistočne Europe za zaštitu nematerijalne kulturne baštine ICH-a nevladinim organizacijama za dostavu prijava na info sesiju pod pokroviteljstvom UNESCO-a, koja će se održati 15. 03. 2023.

Federalnom ministarstvu kulture i sporta dostavljena je informacija od strane Regionalnog centra za zaštitu nematerijalne kulturne baštine u Jugoistočnoj Europi, pod pokroviteljstvom UNESCO-a,  u vezi s organizacijom info sesije o procesu akreditacije nevladinih organizacija.

Sesiju će voditi članovi Foruma upravnog odbora, gđa. Tamara Nikolić Đerić i gosp. Martin Andrade Perez, a cilj Sesije je informirati nevladine organizacije, koje rade na polju zaštite ICH-a, o mogućnostima vezanim za akreditirani status i uspješno ojačati njihove kapacitete podnošenja zahtjeva za akreditaciju.

Sesija će se održati online 15. 03. 2023. od 13:00 do 14:00 h.

Pozivaju se zainteresirane nevladine organizacije da se prijave na događaj putem linka:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_TrTW0xKNoFbGYNxmja7_fMFqMPTXwZXGJd6YgHVxRm0klw/viewform?usp=sf_link

Za više detalja molimo kontaktirati gđu. Chayana Istatkova putem e-maila:ch.bozhkova@unesco-centerbg.org.