21 Marta, 2023

Poziv Ambasade Islamske Republike Iran u vezi u takmičenja u crtanju za djecu i mlade na temu „Zanimanja u mom gradu“

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, je od strane Ambasade Republike Iran dostavljen poziv u vezi takmičenja u crtanju za djecu i mlade.

Iranski grad Isfahan organizira „Drugo takmičenje u crtanju za djecu i mlade Isfahan – Poopak“ na temu „Zanimanja u mom gradu“.

Pravo učešća imaju sva djeca i mladi u dobi od 6 do 18 godina.

Krajnji rok za dostavu radova je 30. 03. 2023. godine.

Za više informacija o posjetite web stranicu: https://iicpf.com/?lang=en

Aplikacijski obrazac dostupan je na linku:

https://iicpf.com/send-works/?lang=en