20 Februara, 2015

Poziv omladinskim organizacijama za organizaciju Nacionalnih kurseva

{loadposition like}

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini, koja djeluje u okviru Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv omladinskim organizacijama za organizaciju Naconalnih kurseva za obrazovanje o ljudskim pravima kod mladih ljudi.

Cilj koji se želi postići je dati podršku omladinskim organizacijama kao učesnicima u provedbi Povelje Vijeća Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava.

Program aktivnosti Odjela za mlade Vijeća Evrope predviđa podršku (finansijsku, obrazovnu i institucionalnu) za maksimalno 6 kurseva u 2015. godini.

Najveća finansijska pomoć predviđena je u rasponu od 4 do 7 hiljada eura po kursu, ovisno o specifičnosti svakog kursa.

Rok za prijavu je 24. februar 2015. godine.

Kompletan materijal je dostupan na web stranici: http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/News&Calls/2015_TRAYCE_Call_for_participants.pdf

Aplikacijski obrazac je dostupan na web stranici: http://youthapplications.coe.int/Application-forms/TRAYCE-Training-of-Trainers-for-Youth-in-the-Council-of-Europe