26 Septembra, 2022

Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2023. godine

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi poziva Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2023. godine.


Evropski upravni odbor za mlade (CDEJ) dostavio je poziv za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2023. godine, kao dio programa Mladi za demokratiju. Ove aktivnosti se uglavnom tiču studijskih sesija i “specijalnih projekata” Program rada za 2023. godinu će se provoditi prema očekivanim rezultatima o kojima če odluku donijeti Zajedničko vijeće za mlade za dvogodišnje razdoblje 2022-2025 Potrebno je da se dostave prijedlozi za aktivnosti u sljedećim oblastima:

1. Revitalizacija pluralističke demokratije

2. Pristup pravima mladih ljudi

3. Zajednički život u mirnim i inkluzivnim društvima

4. Omladinski rad

Više pojedinsoti o konkretnim pitanjima u okviru svakog prioriteta mogu se naći u prioritetima rada za period 2022-2025. na sljedećem linku:https://www.coe.int/en/web/youth/priorities

Studijske sesije za Vijeće Evrope predstavljaju važan način povezivanja mladih ljudi sa programom Mladi za demokratiju i konkretno sredstvo podrike omladinskim organizacijama i mrežama, posebno pokrivanjem troškova aktivnosti pružanjem obrazovne podrške

Rok za prijavu na studijske sesije za drugi semestar 2023.godine je 15. oktobar 2022. godine, a prijave je potrebno dostaviti na e-mail eyc.studysessions@coe.int

Poziv za dostavljanje prijava, informativni letak sa kriterijima za aktivnosti koje će biti održane u saradnji sa evropskim centrima za mlade i prijavni obrazac mogu se naći na sljedećoj web stranici:

https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-activities-to-be-held-in-co-operation-with-the-european-youth-centres-in-strasbourg-and-budapest-2nd-semester-2023