16 Septembra, 2022

Online kurs o zagovaranu i lobiranju za omladinske organizacije (ALTYO)

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, je od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljen poziv poziv Zajedničkog vijeća za mlade Vijeća Evrope na online kurs o zagovaranju i lobiranju za omladinske organizacije (ALTYO) koji će se održati u okviru partnerstva između Vijeća Evrope i Evropske agencija za informisanje i savjetovanje mladih (ERYICA).

Cilj kursa je pružiti osnovne informacije i razumijevanje koncepta zagovaranja i lobiranja, posebno u kontekstu dijaloga između organizacija civilnog društva (OCD) i vladinog sektora. Petosedmični kurs će početi 3. oktobra i biće dostupan putem DOYIT eLearning platforme.

Očekivani profil učesnika je sljedeći:

  • predstavljanje informativne servise/mreže za mlade;
  • posvećenost završetku cijelog kursa u predvidenom
  • vremenskom okviru; iskustvo u omladinskom (informatičkom) radu;
  • potreba za vještinama zastupanja i lobiranja;
  • posjedovanje jezičke vještine za pohađanje kursa na engleskom jeziku.

Detaljne informacije o kursu možete pronaći u priloženom pozivu za prijavu učesnika i na web stranici ERYICA-e:

https://www.eryica.org/news/2022/7/19/enrol-altyo-2022

Sadržaj kursa možete pronaći na sljedećoj web stranici https://www.eryica.org/altyo

Predregistracija učesnika bit će otvorena do 16. septembra 2022. godine.