9 Aprila, 2024

Po prvi put realizovan Sporazum Federalnog ministarstva kulture i sporta i neke visokoškolske ustanove: Potpisan Sporazum o realizaciji stručne i naučne saradnje u oblasti arhitekture, urbanizma, prostornog planiranja i zaštite spomenika sa Arhitektonskim fakultetom u Sarajevu

Danas je u Federalnom ministarstvu  kulture i sporta upriličeno je potpisivanje Sporazuma o saradnji u oblasti arhitekture, urbanizma, prostornog planiranja i zaštite spomenika Federalnog ministarstva kulture i sporta i Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Ugovore su u ime Ministarstva potpisali federalna ministrica kulture i sporta, Sanja Vlaisavljević i Robert Stergar, direktor Zavoda za zaštitu spomenika, koji će u ime Ministarstva organizovati i obavljati ugovorene aktivnosti. U ime Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, Sporazum je potpisao dekan Erdin Salihović.

Ministrica Vlaisavljević nije krila zadovoljstvo zbog buduće saradnje Ministarstva i Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu :“Usudila bih se reći da je ovo historijska tema, s obzirom da je riječ o prvom potpisivanju Sporazuma ovog tipa Federalnog ministarstva kulture i sporta i našeg Zavoda, sa jednim od fakulteta. Posebno mi je drago pozdraviti uvaženog dekana Salihovića koji je prepoznao važnost ove saradnje. Riječ je o motivisanju i buđenju studenata u smislu koji podrazumijeva praksu, terenski rad i učenje zanata uživo. Dakle, akcenat Sporazuma je upravo organizovanje studentskih i profesionalnih radionica, praktična nastava sa studentima, te izvođenje studenata iz učionica. Često studenti završe studije sa najvišim ocjenama, ali onda kada se pojave na tržištu rada njihov uspjeh bude onemogućen upravo zbog nedostatka praktičnog rada. Ovo je prilika da se to promijeni“, poručila je ministrica Vlaisavljević.

Dekan Erdin Salihović vjeruje da Sporazum može imati dobre rezultate: „Ovaj Sporazum je dobar korak da se premosti jaz između akademskog i profesionalnog života i vjerujem da ćemo ovom saradnjom postići dobre rezultate. Ono što nam slijedi je osnivanje izbornog studija na Arhitektonskom fakultetu koji će se baviti zaštitom graditeljskog naslijeđa u okviru istoimene katedre. Vjerujem da će rezultati biti jako dobri s obzirom da će studenti izaći na teren, direktno raditi na analizi, mjerenju urbanih područja, zaštićenih i pojedinačnih građevina i smatram da će rezultati biti vidljivi. Imamo izvanrednu saradnju sa javnim i realnim sektorom, ali ovo je prva institucija s federalnog nivoa s kojom počinjemo, siguran sam, dobru saradnju“, istakao je dekan.

Direktora Zavoda za zaštitu spomenika, Roberta Stergara, izuzetno raduje početak saradnje s Arhitektonskim fakultetom u Sarajevu: „Neobično sam sretan što se ovo dešava. Zavod za zaštitu spomenika baštini 78-godišnju tradiciju u zaštiti, proučavanju i promociji naslijeđa Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo kroz radionice, izborni predmet i komunikaciju profesora i studenata sa Fakulteta i nas koji imamo višedecenijsko iskustvo u radu sa kulturnim naslijeđem dati doprinos i mogućnost mladim ljudima da gledaju stvari na drugi način. Možda se neko od njih i zaljubi u poziv zaštite spomenika, zaštite naslijeđa uopće i nastavi ono što smo mi do sada uradili“, poručio je Stergar.

Saradnja Federalnog ministarstva kulture i sporta i Arhitektonskog fakulteta podrazumijevaće: organizaciju studentskih i profesionalnih radionica, praktične nastave sa studentima na terenu i birou, omogućavanje studentske prakse, obostrane razmjene znanja i iskustava, ustupanje prostorno-planske i druge dokumentacije, izrade projektne dokumentacije, studija i naučno-istraživačkih zadataka iz oblasti arhitekture i urbanizma, zaštite spomenika i historijskog naslijeđa, zaštite okoliša, te konsultantske poslove iz domena arhitekture, urbanizma i prostornog uređenja, zaštitu spomenika, ali i debate, predavanja, seminare, međuinstitucionalne posjete, te izložbe i publiciranja rezultata saradnje.

U predstojećem periodu Federalno ministarstvo kulture i sporta potpisaće sporazum o saradnji i sa Odsjekom za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, te će na ovaj način Ministarstvo i Zavod za zaštitu spomenika povezati dva fakulteta, dva univerziteta, profesore, studente, ali i stručnjake u pomenutim oblastima.