Oglasi

Poziv Ambasade Islamske Republike Iran u vezi u takmičenja u crtanju za djecu i mlade na temu „Zanimanja u mom gradu“

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, je od strane Ambasade Republike Iran dostavljen poziv u vezi takmičenja u crtanju za djecu i mlade.

Iranski grad Isfahan organizira „Drugo takmičenje u crtanju za djecu i mlade Isfahan – Poopak“ na temu „Zanimanja u mom gradu“.

Pravo učešća imaju sva djeca i mladi u dobi od 6 do 18 godina.

Krajnji rok za dostavu radova je 30. 03. 2023. godine.

Za više informacija o posjetite web stranicu: https://iicpf.com/?lang=en

Aplikacijski obrazac dostupan je na linku:

https://iicpf.com/send-works/?lang=en

Poziv Regionalnog centra Jugoistočne Europe za zaštitu nematerijalne kulturne baštine ICH-a nevladinim organizacijama za dostavu prijava na info sesiju pod pokroviteljstvom UNESCO-a, koja će se održati 15. 03. 2023.

Federalnom ministarstvu kulture i sporta dostavljena je informacija od strane Regionalnog centra za zaštitu nematerijalne kulturne baštine u Jugoistočnoj Europi, pod pokroviteljstvom UNESCO-a,  u vezi s organizacijom info sesije o procesu akreditacije nevladinih organizacija.

Sesiju će voditi članovi Foruma upravnog odbora, gđa. Tamara Nikolić Đerić i gosp. Martin Andrade Perez, a cilj Sesije je informirati nevladine organizacije, koje rade na polju zaštite ICH-a, o mogućnostima vezanim za akreditirani status i uspješno ojačati njihove kapacitete podnošenja zahtjeva za akreditaciju.

Sesija će se održati online 15. 03. 2023. od 13:00 do 14:00 h.

Pozivaju se zainteresirane nevladine organizacije da se prijave na događaj putem linka:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_TrTW0xKNoFbGYNxmja7_fMFqMPTXwZXGJd6YgHVxRm0klw/viewform?usp=sf_link

Za više detalja molimo kontaktirati gđu. Chayana Istatkova putem e-maila:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Poziv na simpozij partnerstva za mlade "Vidljiva vrijednost: više omladinskog rada u Evropi koji će se održati u Evropskom centru za mlade u Budimpešti

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija da je Evropske komisije i Vijeća Evrope za mlade objavilo javni poziv za prijavu učesnika na simpozij Partnerstva za mlade "Vidljiva vrijednost: više omladinskog rada u Evropi koji će se održati u Evropskom centru za mlade u Budimpešti od 31. maja do 1. juna 2023. godine.

Događaj će imati za cilj da sagleda korake naprijed u razvoju omladinskog rada i u implementaciji Evropske agende o radu s mladima (EYWA), te da usmjeri i promoviše kontinuirani konstruktivni dijalog sa zajednicom prakse.

Više informacija o seminaru kao i linkovi na web stranice o događaju i pozivu na seminar nalaze se ispod:  
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/symposium-2023

https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/195343642/Concept_note_Symposium_Visible_Value_2023.pdf/b781f9be-91a8-0f24-cefd-230be12313b5?t=1677577122850

Rok za prijavu učesnika je 14. mart 2023. godine.

Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 1. semestru 2024. godine.

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi poziva Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 1. semestru 2024. godine, kao dio programa Mladi za demokratiju. Ove aktivnosti se uglavnom tiču studijskih sesija i “specijalnih projekata”.

Program rada za 2024. godinu će se provoditi prema očekivanim rezultatima o kojima će odluku donijeti Zajedničko vijeće za mlade za dvogodišnje razdoblje 2022-2025. Potrebno je da se dostave prijedlozi za aktivnosti u sljedećim oblastima:

1. Revitalizacija pluralističke demokratije

- zalaganje za pravo mladih da ostvare svoje pravo na okupljanje i slobodno formiranje, pridruživanje i rad u udruženjima, proširujući prostor kako bi  omladinske građanske organizacije razvile i unaprijedile učešće mladih u političkim procesima;

- razumijevanje uticaja vještačke inteligencije i podržavanje učešća mladih u procesima upravljanja internetom i procesima vezanim za vještačku inteligenciju;

- provedba Revidirane evropske povelje o učešću mladih u lokalnom i regionalnom životu putem razvoja kapaciteta omladinskih organizacija kako bi omogućile učešće mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, sa fokusom na mlade u ruralnim područjima, te mlade iz reda manjina ili ugroženih grupa;

- razumijevanje i rješavanje uticaja klimatske krize i degradacije životne sredine na mlade i demokratiju. 

 2. Pristup mladih pravima 

- provedba Preporuke Odobra ministara CM/Rec(2016)7 o pristupu mladih pravima;

- provedba Preporuke Odbora ministara CM/Rec(2015)3 o pristupu socijalnim pravima mladih iz ugroženih sredina (Preporuka ENTER!);

- obrazovanje mladih o ljudskim pravima (nastavak Programa o obrazovanju mladih o ljudskim pravima);

- informacijska, podatkovna i medijska pismenost kod djece i mladih;

- rješavanje uticaja pandemije Covid-19 na mlade ljude i korištenje društvenih prava, uključujući prava na fizičko i mentalno zdravlje. 

3. Zajednički život u mirnim i inkluzivnim društvima

Borba protiv svih oblika diskriminacije, rasizma i isključenosti, uključujući strukturne forme, sa posebnim fokusom na: 

- participaciju mladih Roma i borbu protiv anticiganizma;

- socijalnu inkluziju mladih izbjeglica i njihovu tranziciju iz djetinjstva u odraslo doba;

- višestruku diskriminaciju i intersekcionalnost (uključujući rodnu ravnopravnost, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i invaliditet).

Omogućavanje mladim ljudima da promovišu mirna društva tako što će im se osigurati prilike da igraju aktivna ulogu u:

- interkulturalnom dijalogu; izgradnji mira i transformaciji sukoba;

- saradnji sa susjednim i drugim svjetskim regijama.

Unaprjeđenje inkluzije i participacije mladih u ruralnim zajednicama.

4. Omladinski rad 

- distribucija i provedba Preporuke Odbora ministara CM/Rec(2017)4 o radu s mladima i promovisanju evropske agende za omladinski rad;

- kvalitetan razvoj i priznavanje omladinskog rada i neformalnog obrazovanja i učenja;

- težnja ka kvalitetnom razvoju i inovacijama (uključujući digitalizaciju) u aktivnostima izgradnji kapaciteta.

Više pojedinosti o konkretnim pitanjima u okviru svakog prioriteta mogu se naći u prioritetima rada za sektor mladih za period 2022-2025. godina na sljedećem linku:

https://www.coe.int/en/web/youth/priorities

Studijske sesije za Vijeće Evrope predstavljaju važan način povezivanja mladih ljudi sa programom Mladi za demokratiju i konkretno sredstvo podrške omladinskim organizacijama i mrežama, posebno pokrivanjem troškova aktivnosti i pružanjem obrazovne podrške.

Rok za prijavu na studijske sesije za prvi semestar 2024. godine je 15. april 2023. godine, a prijave je potrebno dostaviti na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Poziv za dostavljanje prijava, informativni letak sa kriterijima za aktivnosti koje će biti održane u saradnji sa evropskim centrima za mlade i prijavni obrazac mogu se naći na sljedećoj web stranici:

 https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-applications-activities-in-co-operation-with-the-european-youth-centre-in-2024

Produžen poziv za prijavu učesnike na seminar o reviziji Preporuke o radu sa mladima CM/Rec(2017)4, Evropskog centra za mlade u Strazburu

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) Vijeća Evrope dopis sa pozivom za produženje roka za prijavu učesnike na seminar o reviziji Preporuke o radu sa mladima CM Rec (2017)4, koji će se održati 3-4 aprila 2023. godine u Evropskom centru za mlade u Strazburu.

Zajedničko vijeće za mlade (CMI) Vijeća Evrope odlučilo je pokrenuti proces revizije Preporuke Odbora ministara CM Rec (2017)4 o radu s mladima. Nakon prikupljanja kvantitativnih podataka putem anketa sljedeći korak je organiziranje seminara za reviziju preporuke.

Seminar će okupiti aktere iz različitih država članica organizacija kako bi razgovarali o početnim zaključcima o doprinosima provedbi preporuke. Seminar će također pružiti prostor za susrete, razmjenu iskustava i planova za budućnost omladinskog rada u Evropi.

Glavni cilj seminara za reviziju preporuke je da se utvrdi kako različiti akteri doprinose provedbi preporuke (zakonodavne mjere, programi, izrada povedba strategija, projekti, itd.) Ishodi diskusija će donijeti dodatnu vrijednost reviziji Preporuke Vijeća Evrope o radu s mladima (CM/Rec (2017)4).

Obrazac za prijavu možete naći na:
https://youthapplications.coe.int/Application-forms
a više informacija o seminaru na web stranici Odjela za mlade Vijeća Evrope:
https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-participants

Rok za prijavu na seminar je 06. marta 2023, godine

Informacija o otvorenom pozivu za prijavu na 10. ciklus nagrade za interkulturalna postignuća

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je informaciju o otvorenom pozivu za prijavu na 10. ciklus nagrade za interkulturalna postignuća - Intercultural Achievment Award.

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Austrije od 2014.godine dodjeljuje ovu nagradu uspješnim i inovativnim projektima civilnog društva u oblasti interkulturalnog i interreligijskog dijaloga. Nagrada se dodjeljuje u nekoliko kategorija, a pobjednički projekat u glavnoj kategoriji za 2021. godinu bio je „Garden of Opportunities“ Centra za izgradnju mira iz Sanskog Mosta.

Krajnji rok za dostavu aplikacija je 15. 03. 2023. godine a potpunije informacije u pogledu kriterija za učešće su dostupne putem web-stranice:

www.intercultural-achievement.com

UNESCO – Poziv za nominiranje kandidata za nagradu japanske fondacije za 2023.godinu

Iz  Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavili su informaciju da je otvoren poziv za nominaciju kandidata za nagradu japanske fondacije za 2023. godinu, a koju je uputila Ambasada Japana u Bosni  i Hercegovini.

Nagrada se dodjeljuje pojedincima ili organizacijama koji su svojim akademskim, umjetničkim ili kulturnim aktivnostima značajno doprinijeli i od kojih se očekuje da će i dalje raditi na unaprjeđenju međunarodnog I međusobnog razumijevanja i prijateljstva.

Informacije o kriterijima i uslovima za kandidovanje potencijalnih kandidata i nominacioni obrazac u elektronskoj formi možete preuzeti na sljedećem linku: https://www.jpf.go.jp/e/about/award/apply/index.html

Poziv za prijavu učesnike na seminar o reviziji Preporuke o radu sa mladima CM/Rec(2017)4, Evropskog centra za mlade u Strazburu

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) Vijeća Evrope dopis sa pozivom za prijavu učesnike na seminar o reviziji Preporuke o radu sa mladima CM Rec (2017)4, koji će se održati 3-4 aprila 2023. godine u Evropskom centru za mlade u Strazburu.

Zajedničko vijeće za mlade (CMI) Vijeća Evrope odlučilo je pokrenuti proces revizije Preporuke Odbora ministara CM Rec (2017)4 o radu s mladima. Nakon prikupljanja kvantitativnih podataka putem anketa sljedeći korak je organiziranje seminara za reviziju preporuke.

Seminar će okupiti aktere iz različitih država članica organizacija kako bi razgovarali o početnim zaključcima o doprinosima provedbi preporuke. Seminar će također pružiti prostor za susrete, razmjenu iskustava i planova za budućnost omladinskog rada u Evropi.

Glavni cilj seminara za reviziju preporuke je da se utvrdi kako različiti akteri doprinose provedbi preporuke (zakonodavne mjere, programi, izrada povedba strategija, projekti, itd.) Ishodi diskusija će donijeti dodatnu vrijednost reviziji Preporuke Vijeća Evrope o radu s mladima (CM/Rec (2017)4).

Obrazac za prijavu možete naći na:
https://youthapplications.coe.int/Application-forms,
a više informacija o seminaru na web stranici Odjela za mlade Vijeća Evrope:
https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-participants

Rok za prijavu na seminar je 19. februar 2023, godine

MEĐUNARODNI SAJAM KNJIGA U TEHERANU

Kulturni centar Ambasade IR Iran u Bosni i Hercegovini dostavio je informaciju i poziv za Međunarodni sajam knjiga u Teheranu, koji će se održati u maju 2023. godine.

Ovim putem obavještavamo  izdavače u Bosni i Hercegovini da se za učešće mogu prijaviti putem sljedećeg linka: https://register-int.tibf.ir

Kontakt za sve dodatne informacije i pitanja:

Kulturni centar Ambasade IR Iran u Bosni i Hercegovini

Safeta Hadžića 43

Tel: 033/ 711 055

E mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rondine Cittaddla della pace - Konkurs za mlade sa Balkana za učešće u dvogodišnjem programu Svjetska kuća 2023-2025, prijava

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, je od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljeno obavještenje o pozivu udruženja Rondine Cittaddla della Pace za prijavu učesnika na konkurs za mlade sa Balkana za učešće u dvogodišnjem programu Svjetska kuća 2023-2025.

Rondine Cittadella della Pace je organizacija sa sjedištem u Italiji koja je posvećena smanjenju oružnih sukoba u svijetu i širenju vlastite metode za kreativnu transformaciju sukoba u svakom kontekstu. Cilj je planeta bez oružanih sukoba na kojoj svaka osoba ima alate za upravljanje sukobima na kreativan i pozitivan način.

Misija udruženja je promovisanje kreativne transformacije sukoba kroz iskustva mladih ljudi koji otkrivaju ljudsko biće u svom neprijatelju. Tokom dvogodišnjeg iskustva učesnici dekonstruišu ideju „neprijatelja" i aktivno rade na osmišljavanju projekata sa društvenim, političkim i ekonomskim uticajem kako bi doprinjeli mirnom razvoju u svojim zemljama i svijetu.

Da bi postigli ove rezultate, stipendisti prolaze dubinsku, visokokvalitetnu obuku o temama koje se odnose na upravljanje konfliktima. Oni takoder poboljšavaju svoje meke vještine i uče o neophodnim metodologijama za stvaranje konkretnih prilika za razvoj i pomirenje. Pored ovog specifičnog programa obuke, stipendisti razvijaju svoj profesionalnim akademski kurikulum sticanjem magistarske diplome.

Program Svjetska kuća je međunarodno iskustvo građanskog angažmana za transformaciju sukoba. Odvija se kroz iskustvo suživota kroz interakciju sa kolegama kroz svakodnevne aktivnosti. Ovo je ključni dio projekta u kojem se odvija obrazovni proces i obuka - učenje kroz život.

Rok za dostavljanje prijava za učešće u programu Svjetska kuća je 27. februar 2023 godine.

Prijave potrebno poslati na email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   

Više informacija kao i aplikacijski obrazac dostupan je na:

https://callforparticipants.rondine.org/wp-content/uploads/2023/01/Balkans_Rondine_Call-for-participants-2023_february.pdf

Raspisan javni poziv za financiranje kroz projekt „Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan“

Ured UNESCO-a u Sarajevu dostavio je  informaciju o raspisivanju Javnog poziva od strane UNESCO-a, British Councila i Talijanske agencije zrazvoja i suradnju za projekt “Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan.

Pozivaju se zainteresirane organizacije civilnog društva, javne ustanove, organizacije kulture, institucije, kao i pojedinci iz oblasti kulture da putem dolje navedenih linkova saznaju više informacija o projektu:

Za organizacije i institucije, rok za prijave 31. 03.2023., link: https://bit.lyl3.il751F

Za pojedince, rok za prijave 15.03.2023., link: https://bit.lvl3WlGEii

Poziv za prijavu učesnika za Compass obuku trenera u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, je od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljeno obavještenje od zajedničkog vijeća za mlade (CMJ) Vijeće Evrope za prijavu učesnika za Compass obuku trenera u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima.

Omladinski program za obrazovanje o ljudskim pravima Odjela za mlade Vijeća Evrope uveden je kako bi se podržalo uključivanje obrazovanja o ljudskim pravima u omladinski rad i omladinsku politiku. U okviru ovog programa priručnik o obrazovanju mladih o ljudskim pravima COMPASS je prvi put objavljen 2002. godine i u potpunosti. revidiran 2012. godine. Rad na obrazovanju za ljudska prava Odjela za mlade dotiče se suštine Vijeća Evrope u promovisanju kulture ljudskih prava u Evropi.

Rad Odjela za mlade Vijeća Evrope, posebno priručnik COMPASS, pruža omladinskim organizacijama, omladinskim liderima i mladim ljudima širom Evrope alate koji bi im mogli pomoći u njihovim projektima i aktivnostima vezanim za ljudska prava i obrazovanje o ljudskim pravima. Program za mlade za obrazovanje o ljudskim pravima uključen je u program Mladi za demokratiju i igra centralnu ulogu u Strategiji omladinskog sektora do 2030. godine.

Izdanje obuke trenera u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima za 2023. godinu održat će se između maja i decembra 2023, godine. Nadovezat će se na iskustva sa obrazovanjem o ljudskim pravima iz proteklih godina i uključiti zaključke i preporuke treće revizije Povelje Vijeća Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju za ljudska prava i Foruma o obrazovanju o građanstvu i ljudskim pravima.

Proces obuke će se sastojati od tri faze:

 • početna faza e-učenja (maj-septembar 2023.);
 • rezidencijalni 9-dnevni kurs koji će se održati u Evropskom omladinskom centru u Budimpešti od 24. septembra do 2. oktobra 2023. godine;
 • prateće aktivnosti, uključujući e-učenje (oktobar-decembar 2023. godine).

Cilj obuke je da razvije kompetencije učesnika da djeluju kao treneri ili multiplikatori za obrazovanje o ljudskim pravima u kontekstu regionalnih, nacionalnih ili lokalnih obuka koje organiziraju partnerske organizacije koje koriste priručnik COMPASS i podržavaju implementaciju Povelje Vijeća Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju o ljudskim pravima.

Rok za dostavljanje prijava je 31. januar 2023. godine.

Prijave se popunjavaju online preko web stranice http://youthapplications.coe.int

Savjetodavni odbor za mlade Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) - Youthwise

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je poziv Sekreterijata Unije za Mediteran koji se tiče mogućnosti za apliciranje mladih za Savjetodavni odbor za mlade Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) -Youthwise.

Savjetodavni odbor za mlade OECD-a čine briljantni mladi ljudi od 18 do 30 godina starosti iz zemalja OECD-a. Youthwise je pokrenut 2021. kako bi donio perspektive ideje mladih OECD-u poboljšao razumijevanje mladih o radu Organizacije kreiranju medunarodne politike.

Kandidati treba da budu od 18 do 30 godina starosti, državljani zemlje članice OECD-a imaju dobro poznavanje engleskog jezika.Izabrani kandidati se imenuju na period od aprila 2023, do marta 2024. godine.

Potpunu listu kriterija za prijavu, način prijave i sve dodatne informacije koje se tiču Savjetodavnog odbor za mlade OECD-a i njegove uloge u OECD-u možete naći na linku:

https://www.oecd.org/about/civil-society/youth/youthwise/?utm_term=pac&utm_medium=social&utm_content=3-PAC%2C2-SocialMobility%26Equality%2C1-CorporateCampaigns%2CYouthwise&utm_source=linkedin

Rok za prijave je 12. janur 2023. godine.

Strategija Unije za Mediteran za mlade do 2030.godine

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi Strategije Unije za Mediteran za mlade do 2030. godine.

U prilogu se nalazi izvorni tekst na engleskom jeziku i neslužbeni prijevod Strategije Unije za Mediteran za mlade do 2030. godine.

Preuzimanje: Strategija unije za mediteran za mlade do 2030.godine

UNESCO – Poziv za prijavu projekata u okviru Inicijative za volontiranje za svjetsku baštinu 2023.godine

Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavili su informaciju da je otvoren poziv za prijavu projekata u okviru Inicijative za volontiranje za svjetsku baštinu u 2023.godini.

Više informacija o ovoj Inicijativi kao i aplikacijski obrazac u elektronskoj formi nalazi se  na sljedećoj web stranici: https://whc.unesco.org/en/news/2495

Krajnji rok za prijavu projekata je 31.12.2022.godine

Poziv ministarstva kulture Egipta na tri (3) takmičenja sa ciljem povezivanja između djece iz svijeta i razvoja umjetničkih vještina

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, je od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljen poziv egipatskog Ministarstva kulture na tri (3) takmičenja sa ciljem povezivanja djece iz čitavog svijeta, kao i razvijanja njihovih umjetničkih vještina.


Takmičenja su podijeljena u različite kategorije:
1. „Egipat u očima djece svijeta“
2. „Fotografija“
3. „Natjecanje u ručno pravljenim igračkama“


Pravo učešća imaju sva djeca u dobi od 4 do 18 godina.
Takmičari će moći da dobiju šansu pokazati svoje poglede na Egipat, te da otkriju svoje talente, razvijaju maštu i kreatorske vještine.

Krajnji rok za dostavu radova je 05. 02. 2023. godine, a radovi se šalju na adresu:
Veleposlanstvo Arapske Republike Egipat u Bosni i Hercegovini,
ul. Nurudina Gackića broj 58,
71 000 Sarajevo.
Za više informacija posjetite web stranicu: https://enccc.org/

Javni poziv Vijeća Evrope za dostavljenje projekata za kurseve za obrazovanje o ljudskim pravima

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, je od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljen poziv od Vijeće Evrope da se svi partneri prijave sa projektima za Compass nacionalne i regionalne kurseve za obrazovanje o ljudskim pravima za 2023. godinu.

Kursevi obuke Compass su strateške nacionalne ili regionalne aktivnosti za razvoj kompetencija ključnih multiplikatora za obrazovanje o ljudskim pravima mladih i implementaciju Povelje Vijeća Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju za ljudska prava.

Vijeće Evrope pruža tri vrste podrške aktivnostima implementacije:

 • obrazovna podrška preko ugovorenog trenera ili obrazovnog savjetnika
 • finansijska podrška u obliku granta do 5000 eura
 • institucionalna podrška i vidljivost i preporuka potencijalnim partnerima

Organizatori obuka uključenih u program za 2023. godinu biće pozvani na pripremnu radionicu u februaru 2023. godine.

Popunjen i potpisan obrazac za prijavu, zajedno sa privremenim budžetom (gdje je primjenjivo), i svim ostalim pratećim dokumentima, mora se dostaviti u elektronskom obliku (Word i/ili PDF) na sljedeću e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rok za prijavu je najkasnije do 21. decembra 2022.godine

Dodatne informacije o otvorenom pozivu kao i palikacijski obrasci su dostupni na stranici:

https://www.coe.int/en/web/human-rights-education-youth/-/call-for-activities-2023-compass-national-and-regional-training-courses-in-human-rights-education-nrtc-s-

Međunarodno natjecanje u zimskim sportovima 2023

Federalno ministarstvo kulture i sporta zaprimilo je preko Ministarstva civilnih poslova BiH notu Ministarstva vanjskih poslova Republike Turske kojom se prosljeđuje poziv predsjednika Školske sportske federacije Turske, Omura Karakulukčua, za sudjelovanje predstavnika Bosne i Hercegovine na međunarodnom natjecanju gimnazijalaca u zimskim sportovima, koje će se održati u Erzurumu, Turska od 11. do 19. veljače/februara 2022. godine.

Zainteresirani više informacija o pripremama za sudjelovanje na ovom natjecanju mogu naći na sljedećim internet stranicama: www.isfsports.org i www.tosf.gov.tr .  

Poziv za sudjelovanje na Međunarodnom crnomorskom pozorišnom festivalu u Trabzonu

Posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine upućen je poziv za sudjelovanje na 23. Međunarodnom crnomorskom pozorišnom festivalu koji će se održati u Trabzonu (Republika Turska) u periodu od 15. - 30. maja 2023. godine.

Od 2006. godine ovaj Festival je ugostio više od 200 pozorišnih ansambala sa ciljem razvijanja međukulturnog razumijevanja i bilateralne saradnje.

Poziv je upućen bosanskohercegovačkim pozorištima koji trebaju prilikom prijave dostaviti CD/VCD/DVD, popunjen aplikacijski formular, kao i relevantne prateće materijale navedene u aplikacijskom formularu.

Tursko državno pozorište u Trabzonu snosi troškove smještaja i ishrane učesnika.

Krajnji rok za prijavu na Festival je 20. januar 2023. godine.

Informacija o uspostavi Koordinacijskog Deska za program “Kreativna Europa” za Bosnu I Hercegovinu, za period 2022.-2027. Godine

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je Federalnom ministarstvu kulture i sporta dostavilo obavijest da je uspostavljen Koordinacijski Desk za program “Kreativna Europa” za razdoblje 2022.-2027. godina, u sklopu Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske Unije o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u “Kreativnoj Europi”, program Europske unije za kulturni i kreativni sektor za razdoblje 2022.-2027. godina.

Poziv za sudjelovanje namijenjen je svim institucijama koje su vezane za program “Kreativna Europa”.

Više informacija može se pronaći na web stranici : www.kreativna-europa.ba i putem kontakt e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

UNESCO – Poziv za nominacije za 19. ciklus UNESCO/Sharjah nagrade za arapsku kulturu

Posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljena nam je informacija da je UNESCO otvorio poziv za dostavljanje nominacija za 19. ciklus UNESCO/Sharjah nagrade za arapsku kulturu.

Riječ je o nagradi namijenjenoj pojedincima ili institucijama koji su napravili značajan doprinos razvoju, poznavanju i širenju znanja o arapskoj kulturi, a u cilju poboljšanja interkulturnog dijaloga i uzajamnog razumijevanja.

Informacije o UNESCO/Sharjah nagrade za arapsku kulturu mogu se naći na web stranici: https://en.unesco.org/prizes/sharjah

Prijedloge kandidata za nominaciju za ovogodišnju UNESCO/Sharjah nagradu koji su svojim literarnim, naučnim ili umjetničkim angažmanom doprinijeli promociji i širenju arapske kulture treba dostaviti Ministarstvu civilnih poslova BiH najkasnije do 15.11.2022. godine.

Prijedlog kandidature treba da sadrži biografiju kandidata, sažetak o dosadašnjem radu i dostignućima, kao i relevantne prateće materijale.

UNESCO – Poziv za pisane priloge civilnog društva Konvenciji iz 2005.godine

Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavili su informaciju da je u skladu sa odlukom Međuvladinog komiteta za zaštitu i promociju raznolikosti kulturnih izraza otvoren poziv za dostavljanje  pisanih priloga, organizacijama civilnog društva, uključujući mikro, mala i srednja preduzeća koja djeluju u oblasti kulture i kreativnih industrija kao i kulturnim institucijama iz država potpisnica Konvencije iz 2005.godine.

Prepoznajući osnovnu ulogu civilnog društva u zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza, Komitet želi da podstakne organizacije civilnog društva da dostavljaju redovne pisane priloge o određenim konkretnim pitanjima o kojima odlučuje Komisija na godišnjem nivou.

U okviru poziva za 2022.godinu, Komitet je identifikovao sljedeće dvije teme:

 • Izazove s kojima se suočavaju, offline i online, u kontekstu pandemije COVID-19 u odnosu na raznolikost kulturnih izraza;
 • Važnost učešća mikro, malih i srednjih kulturnih i kreativnih preduzeća.

Potencijalno zainteresirane organizacije civilnog društva,mikro, mala i srednja kulturna i kreativna preduzeća, kao i  institucije iz oblasti kulture se pozivaju da svoje pisane priloge na navedene teme dostave na engleskom ili francuskom  jeziku, putem posvećene online platforme, dostupne na adresi:

https://survey.unesco.org/3/index.php?r=survey/index&sid=458857&lang=en..

Krajnji rok za slanje pisanih priloga je 28.11.2022.godine.

Poziv na događaj „Dijalog mladih – Jačanje učešća mladih u demokratskom društvu na lokalnom i regionalnom nivou“, Gruzija

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv omladinskog regionalnog centara (YRC) regiona Adjara, Gruzija za međunarodni događaj u okviru projekta Savjeta Evrope Mladi revitaliziraju demokratiju Demokratija ovdje / Demokratija sada.


Događaj „Dijalog mladih - Unapređenje učešća mladih u demokratskom životu na lokalnom i regionalnom nivou“ održaće se u Batumiju, Gruzija, od 24. do 28. novembra 2022. godine (uključeni dani putovanja).  Dogadaj se organizuje u partnerstvu sa Nacionalnim savjetom omladinskih organizacija Gruzije (NCYOG).

Dati događaj okuplja mlade ljude, omladinsko civilno društvo, te predstavnike lokalnih nacionalnih vlasti iz Gruzije i drugih država članica Vijeća Evrope. Grupa učesnika će se sastojati od 25 učesnika iz Gruzije maksimalno 25 medunarodnih učesnika iz drugih zemalja članica Vijeća Evrope.

Prjave su otvorene do 5. novembra 2022. godine.

Link za prijavu možete naći na linku:https://link.yrc.ge/Youth_Forum_Dialogue_2022

Detaljne informacije o ciljevim događaja, profilu učesnika njihovom odabiru, te praktične i logističke informacije možete pronaći na linku:https://link.yrc.ge/Youth_Dialogue_info-pack

Za vaša eventualna pitanja u vezi događaja dostupan je e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Okrugli stol "Arheološko nasljeđe Hercegovine", 26.10.2022.

Arheologija okrugli sto 26.10.2022. Mostar page 0001

16. Međunarodna izložbe za djecu i mlade u Skoplju, Sjeverna Makedonija, poziv na konkurs

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom ambasade Bosne i Hercegovine u Skoplju, dostavljen je konkurs za učešće na Međunariodnim izložbama za djecu i mlade u Skoplju. Tekst konkursa prenosimo u cjelosti.

Obavještavamo da će se u Skoplju u novembru i decembru 2022. godine organizovati dvije Međunarodne izložbe za djecu i mlade.

 • Kompanija za upravljanje ambalažom ambalažnim otpadom "Euro-Ekopak" DOO - Skoplje u saradnji sa Dječjim umjetničkim centrom Republike Sjeverne Makedonije objavljuje konkurs za učešće na Međunarodnoj izložbi radova djece i mladih na temu:

"KREACIJA I STVARANJE RADOVA OD AMBALAŽNOG OTPADA-2022"

Ova dugogodišnja manifestacija prerasla je u prepoznatljiv događaj u podizanju javne svijesti mladih generacija sa porukom da je otpad iskoristiv materijal i resurs, te je integrisana u obrazovni proces Republike Sjeverne Makedonije. Kao i prethodnih godina, mladi će stvarajući kreacije od ambalažnog otpada javnosti poslati poruku da žele živjeti u čistom okolišu.

Uslovi učešća: Motivi, teme i materijali za rad izbor su učenika uz dogovor s mentorima profesorima likovnog odgoja u osnovnim školama (uzrast 11-14 godina) i srednjim školama (uzrast 15-18 godina).

Materijal za izradu: Plastične boce, limenke i ostali ambalažni otpad. Možete učestvovati sa skicama, crtežima, skulpturama i kolažima na papiru, kartonu (dimenzija bloka br. 5). kartonskim reljefima u plićem ili dubljem reljefu, te trodimenzionalnim skulpturama od različitih materijala dimenzija do 1,50 metara).

Rok za zaprimanje likovnih radova je 20. oktobar 2022. godine.

Slanje radova:

 • Radovi se mogu donijeti u Dječji umjetnički centar Udruga likovnih pedagoga, biblioteka "Drugarče - Kinoteka", u ulici "Nikola Rusinski"-1, Karposh 3 - Skoplje
 • Poštom - možete poslati radove na papiru, blok broj 5: crteži, reljef - plitki kolaži i u kombiniranoj tehnici.
 • Slanjem slika radova putem email-a Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Izložba će se pripremati od 5. do 12. novembra 2022. godine (sa štampanim katalozima, potvrdama o učeću i zahvalnicama)

Stročna komisija će izabrati: Grand-prix nagradu za najbolji grupni rad, nagrade za najbolja pojedinačna postignuća: osvojeno prvo, drugo i treće mjesto.

Otvorenje izložbe: Izložba se tradicionalno održava u kino - sali Kinoteke - zgrada biblioteke "Drugarče", Karpos 3. Radovi će biti izloženi u galeriji Dječjeg centra Licovent, u istoj zgradi. O dodjeli nagrada, diploma i zahvalnica - učesnici će biti pravovremeno obaviješteni.

Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja Republike Sjeverne Makedonije je generali pokrovitelj 16. Međunarodne izložbe za djecu i mlade

"FLORA I FAUNA-IZVOR ŽIVOTA I LJEPOTE"

Uslovi učešća: likovni radovi na temu zaštite okoliša u urbanom prostoru, flore i faune i slično. Podtema „Čovjek i priroda".

Pozivaju se učesnici da šalju radove sa pozitivnim ili negativnim primjerima iz svoje neposredne okoline - okoliša prirode. Poželjno je da radovi ne budu veći od 70 x 50 cm.

Rok za dostavu radova je 20. novembar 2022. godine.

Pravo učešća imaju dobne kategorije od 5 do 24 godine (dječji vrtići, osnovne, srednje i strukovno-umjetničke škole, studenti svih fakulteta u zemlji i inostranstvu). Ustanova može poslati najviše 30 radova (ukupno jedan ili više mentora); Individualno učešće jednog sudionika - prijava roditelja.

Radovi se mogu slati poštom na adresu: Dječji umjetnički centar - Skoplje, Udruženje likovnih pedagoga, 1020 Karpoš 3, poštanski pretinac: 75, Općina Karpoš - Grad Skoplje".

Slike likovnih radova također možete poslati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Izložba će biti organizovana povodom Svjetskog dana planina, 11. Decembra 2022.godine.

Za sve ostale informacije o izložbama i učešću možete dobiti putem telefona: +389 76 987 024 ili +389 77 904 609,

Međunarondi samit mladih „Otvoreni Svijet“

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, je od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljeno pozivno pismo fondacije Zajedno za mlade prof. Dr. Danica Grujičić" za Međunarodni samit mladih Otvoreni svijet", koji će se održati na Zlatiboru, Republika Srbija, od 27. do 31. oktobra 2022. godine.

Očekuje se da će na samitu učestvovati više od 3.000 mladih ljudi iz cijelog svijeta. Učesnici će imati priliku da prisustvuju više od 20 tematskih panela, na kojima će nastupiti predavači iz različitih zemalja sveta, predstavnici državnih institucija i najvećih kompanija, kao i istaknuti sportisti, umjetnici i javne ličnosti. Na samitu osim studenata i mladih mogu učestvovati i menadžeri nevladinih organizacija, predstavnici državnih institucija i menadžeri kompanija.

Kotizacija po učesniku iznosi 250 eura u koju je uključen smještaj, hrana i učešće na svim panelima i sastancima.

Više informacija na: https://openworldsummit.com/

Prijava na samit dostupna je na linku: https://openworldsummit.com/registration/

Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2023. godine

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi poziva Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2023. godine.


Evropski upravni odbor za mlade (CDEJ) dostavio je poziv za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2023. godine, kao dio programa Mladi za demokratiju. Ove aktivnosti se uglavnom tiču studijskih sesija i "specijalnih projekata" Program rada za 2023. godinu će se provoditi prema očekivanim rezultatima o kojima če odluku donijeti Zajedničko vijeće za mlade za dvogodišnje razdoblje 2022-2025 Potrebno je da se dostave prijedlozi za aktivnosti u sljedećim oblastima:

1. Revitalizacija pluralističke demokratije

2. Pristup pravima mladih ljudi

3. Zajednički život u mirnim i inkluzivnim društvima

4. Omladinski rad

Više pojedinsoti o konkretnim pitanjima u okviru svakog prioriteta mogu se naći u prioritetima rada za period 2022-2025. na sljedećem linku:https://www.coe.int/en/web/youth/priorities

Studijske sesije za Vijeće Evrope predstavljaju važan način povezivanja mladih ljudi sa programom Mladi za demokratiju i konkretno sredstvo podrike omladinskim organizacijama i mrežama, posebno pokrivanjem troškova aktivnosti pružanjem obrazovne podrške

Rok za prijavu na studijske sesije za drugi semestar 2023.godine je 15. oktobar 2022. godine, a prijave je potrebno dostaviti na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poziv za dostavljanje prijava, informativni letak sa kriterijima za aktivnosti koje će biti održane u saradnji sa evropskim centrima za mlade i prijavni obrazac mogu se naći na sljedećoj web stranici:

https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-activities-to-be-held-in-co-operation-with-the-european-youth-centres-in-strasbourg-and-budapest-2nd-semester-2023

Online kurs o zagovaranu i lobiranju za omladinske organizacije (ALTYO)

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, je od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljen poziv poziv Zajedničkog vijeća za mlade Vijeća Evrope na online kurs o zagovaranju i lobiranju za omladinske organizacije (ALTYO) koji će se održati u okviru partnerstva između Vijeća Evrope i Evropske agencija za informisanje i savjetovanje mladih (ERYICA).

Cilj kursa je pružiti osnovne informacije i razumijevanje koncepta zagovaranja i lobiranja, posebno u kontekstu dijaloga između organizacija civilnog društva (OCD) i vladinog sektora. Petosedmični kurs će početi 3. oktobra i biće dostupan putem DOYIT eLearning platforme.

Očekivani profil učesnika je sljedeći:

 • predstavljanje informativne servise/mreže za mlade;
 • posvećenost završetku cijelog kursa u predvidenom
 • vremenskom okviru; iskustvo u omladinskom (informatičkom) radu;
 • potreba za vještinama zastupanja i lobiranja;
 • posjedovanje jezičke vještine za pohađanje kursa na engleskom jeziku.

Detaljne informacije o kursu možete pronaći u priloženom pozivu za prijavu učesnika i na web stranici ERYICA-e:

https://www.eryica.org/news/2022/7/19/enrol-altyo-2022

Sadržaj kursa možete pronaći na sljedećoj web stranici https://www.eryica.org/altyo

Predregistracija učesnika bit će otvorena do 16. septembra 2022. godine.

Festival glazbe i pjesme “Citadel”

Ministarstvo civilnih poslova BiH dostavilo je Federalnom ministarstvu kulture i sporta obavijest da Ministarstvo kulture Arapske Republike Egipat u saradnji sa Kairskom operom organizira 30. Citadel festival glazbe i pjesme koji će se održati u drugoj polovici avgusta 2022. godine.

Poziv za sudjelovanje upućen je grupi od 12 članova uključujući administratore a organizator snosi troškove smještaja, lokalnog prijevoza i boravka za najviše pet dana.

Aplikaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 4. avgusta 2022. godine Ambasadi Arapske Republike Egipat u Bosni i Hercegovini.

Za više informacija potrebno je kontaktirati putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Međunarodni festival karikature „Kolašin 2022“

Posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljena nam je informacija o organizovanju Međunarodnog konkursa karikature u Centru za kulturu Kolašin.

Ovogodišnja tema konkursa je „Kompromis i tolerancija“, kao i slobodna tema. Cilj je da se porukama svjetskih umjetnika ukaže na to da se svaki nesporazum, spor ili konflikt između dvije osobe ili dvije države može riješiti dijalogom, razgovorom ili pregovorima.

Sudionici mogu poslati najviše tri rada po temi, a ukupno šest radova.

Radovi se dostavljaju na poštansku adresu: Centar za kulturu Kolašin 81 210, Crna Gora sa napomenom – za međunarodni festival kulture, ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do 20.07.2022. godine.

Više informacija o navedenom konkursu nalazi se na web stranici:

http://centarzakulturukolasin.me

Sajam Solun

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je Federalnom ministarstvu kulture i sporta informaciju Veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Grčkoj da se od 10. do 18. rujna/septembra 2022. godine u Solunu održava 86. međunarodni trgovinski i potrošački sajam u organizaciji nacionalne organizacije za izložbe TIF-HELEXPO.

Radi se o jednom od najznačajnijih trgovinskih i potrošačkih sajmova ne samo u Grčkoj, nego i u Europi, koji je u godinama prije pandemije okupljao više od 300.000 posjetitelja.

Solunski sajam jedini je sajam ovog tipa koji međunarodnim izlagačima omogućuje da svoje proizvode izlože na komercijalnoj osnovi, istovremeno predstavljajući kulturno i civilizacijsko nasljeđe zemlje iz koje dolaze.

Organizator Sajma i ove godine nudi posebne pogodnosti za inozemne sudionike, kao što je besplatna kotizacija i besplatan štand od 12 m2, uz obveznu uplatu takse za postavljanje štanda u iznosu od 228 EUR + PDV.

Zainteresirani izlagači mogu se prijaviti na sljedećem linku: https://services.helexpo.gr/form

Sprovođenje inicijative ALMA, informacija

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, je od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljena informacija sprovođenje inicijative ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve). Ova inicijativa promoviše aktivnu inkluziju mladih ljudi i uzrasta od 18-30 godina koji nisu zaposleni, nisu u procesu obrazovanja ili obuke. Mladima se u okviru inicijative nudi interivna obuka za mlade uzrasta od 18-30 godina, te sticanje radnog iskustva u periodu od 2 do 6 mjeseci u drugoj državi članici EU.

Ova inicijativa ima za cilj da unaprijedi vještine, znanje i iskustvo mladih ljudi kako bi mogli da pronađu svoj put do tržišta rada ili nastavka obrazovanja kada se vrate u svoju državu i da stvore nove veze širom Evrope.

Države članice se podstiču od strane Komisije da iz svojih programa Evropskog socijalnog fonda Plus (ESF+) 2021-2027 izdvajaju sredstva prema potrebi za sprovođenje inicijative ALMA. Za sada se osam država članica obavezalo da će izdvojiti oko 270 miliona eura za sprovodenje ove inicijtive. Pored toga, Komisija pruža administrativnu pomoć za podršku državama članicama u uspostavljanju i implementaciji ALMA-e.


ALMA će takođe pomoći da se implementira Garancija za mlade te dopuniti postoječe programe koji podržavaju mobilnost mladih ljudi kao što su Erazmus Plus ili Evropski korpus solidarnosti.

Informacija: Javni poziv Centralnoevropske inicijative za dostavljanje projektnih prijedloga

Federalnom ministarstvu kulture i sporta je, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena informacija da je Centralnoevropska inicijativa (CEI) u okviru Programa razmjene znanja (Know-how Exchange Programme – KEP), raspisala poziv za dostavu projektnih prijedloga. Poziv je otvoren za privatne i javne ustanove, međunarodne i nevladine organizacije iz zemalja CEI. Napominjemo da projektne prijedloge ne mogu podnositi fizička lica.

Projektni prijedlozi moraju biti u skladu sa CEI Akcionim planom. Dokument je dostupan na internet stranici Centralnoevropske inicijative. Maksimalan iznos sredstava po jednom projektu iznosi 40.000 eura. Aplikanti moraju obezbijediti sufinansiranje u iznosu od najmanje 50% ukupne vrijednosti projekta.

Poziv za apliciranje je otvoren do 13.6.2022. godine, a sve informacije o načinu i uslovima učešća su dostupne u dokumentu Poziv za dostavljanje prijedloga 2022 koji je dostupan na linku https://application.cei.int/application/kep-2022/

Međubalkanska konferencija o antičkoj drami u Ateni

Posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine upućen je poziv predstavnicima kazališnih festivala u Bosni i Hercegovini za prijavu učešća na Međubalkanskoj konferenciji o antičkoj drami koja će se održati od 25.-26.7.2022. godine u Ateni. Relevantne informacije (naziv festivala, ime umjetničkog voditelja, kontakt podaci) potrebno je dostaviti organizatoru na e-mail kontakt osobe:

Mary Vidali

Izvršni regionalni savjetnik za odnose s javnošću i potpredsjednik Odbora za kulturu i sport regije Atika

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: 6974710472

CoE - ERYICA Webinar - “Nove forme seksulanog zlostavljanja: Šta mogu uraditi radnici za informisanje mladih”.

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi poziva na webinar Evropske agencija za savjetovanje i informisanje mladih: “Nove forme seksulanog zlostavljanja: šta mogu uraditi radnici za informisanje mladih”.

Uz rastuću popularnost društvenih medija i dvije godine pandemije, sve više mladih ljudi pribjegava internetu za izgradnju i održavanje prijateljstava i veza. Suvremeni digitalizirani život donosi i mogućnosti i prijetnje ovisno o tome koliko su mladi ljudi spremni da ih identificiraju i nose s njima.

Nažalost, dostupnost na mreži, seksualno uznemiravanje, vršnjačko zlostavljanje, seksualno nasilje povezano s bandama i drugi oblici seksualnog zlostavljanja usmjerenog na djecu i mlade brzo rastu i mogu se dogoditi bilo kada i bilo gdje. U tom kontekstu, informativnim službama za mlade i sektoru rada s mladima općenito su sve potrebniji resursi, protokoli i programi koji mogu podržati otpornost mladih.

Ovaj webinar, koji se provodi u suradnji s Vijećem Europe, ima za cilj podizanje svijesti o različitim oblicima seksualnog nasilja, uznemiravanja, njegovanja i zlostavljanja koji pogađaju mlade ljude. To je prilika za uspostavu otvorenog dijaloga o njihovu utjecaju na mlade, o položaju službi za informiranje i savjetovanje mladih te o tome kakve akcije i podršku mogu pružiti mladima u potrebi. 

Webinar će se održati 31. Maja 2022. godine u periodu od 11:00h-13:00h.

Link za prijavu na webinar je dostupan na linku:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtdu6gqDsqE92LMBCaWqsgHYO2ZHnT_e1I


Više informacija o ovom programu možete naći na:

https://www.eryica.org/news/2022/5/19/new-forms-of-sexual-abuse-what-youth-information-workers-can-do

Youth Action Week – Youth here: Democracy now, poziv

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je poziv za prijavu za učeše u Youth Action Week Vijeća Evrope – Youth here: Democracy now!, koja se održava u okviru omladinske kampanje za revitalizaciju demokratije.

Democracy now Odjela za mlade Vijeća Evrope odgovor je na nove izazove. Ona ima za cilj revitalizaciju demokratije i jačanje međusobnog povjerenja između mladih ljudi i demokratskih institucija i procesa.

Kampanja se fokusira na pristup ljudskim pravima, značajno učešće mladih i uticaj digitalizacije kao faktora demokratizacije. Također ova kampanja se zasniva na aktivnostima koje se sprovode sa mladima i omladinskim organizacijama na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, uz podršku nacionalnih kontakt tačaka i evropskih partnera. Ova aktivnost podržava i povezuje Vijeće Evrope, a rezultati i prijedlozi koji potiču od mladih ljudi će biti organizirani i integrirani u ovo djelovanje.

Youth Action Week će se održati između 27. juna i 2. jula 2022.godine.

Rok za prijavu je 19. maj 2022. godine.

Aplikacijski obrazac za prijavu se nalazi na sljedećem linku:

https://youthapplications.coe.int/Application-forms

Više informacija o ovom pozivu možete naći na web stranici:

https://rm.coe.int/2022-youth-week-call-for-participants-en/1680a66b05

Preporuka UNESCO-a o etici umjetne inteligencije

U novembru/studenom 2021. godine Generalna konferencija UNESCO-a usvojila je tekst Preporuke o etici umjetne inteligencije kao međunarodni normativni okvir za etiku umjetne inteligencije. Tekst Preporuke ima za cilj pomoći u stvaranju okružja u kojem umjetna inteligencija može doprinijeti etičkim pitanjima i izazovima s kojima se susreće rastući sektor digitalizacije.

Tekst Preporuke dostupan je na linku: 

https://en.unesco.org/artificial-intelligence/ethics#recommendation

Preporuke UNESCO-a, između ostalog, obuhvaćaju upotrebu umjetne inteligencije u sektorima kulture, obrazovanja i istraživanja. Po isteku dvije godine od usvajanja Preporuke, države članice UNESCO-a bit će konsultirane tijekom pripreme izvješća o poduzetim mjerama vezanima za implementaciju Preporuke.

Poziv na Svjetski forum za demokratiju – demokratija: nova nada, Strazbur

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je poziv za Svjetski forum za demokratiju – demokratija: nova nada koji će se održati u Strazburu od 7 – 9 novembra 2022.godine. Svjetski forum za demokratiju je platforma za globalni dijalog i demokratsko učešće koja unosi nove ideje u rad Vijeća Evrope i promoviše njegove principe širom svijeta.

10. izdanje Svjetskog Foruma za cilje ima istražiti ključne faktore koji doprinse nazadku demokratije, razmotiriti kako bi se oni mogli riješiti i i istražizi kakava je demokratska budućnost poželjna i moguća u intresu ljudi širom svijeta. Forum će se održati u obliku plenarnih sesija, forumskih razgovora koji će okupiti relevantne stručnjake i akademike koji će podijeliti svoja iskustva i razgovarati o tome kako poboljšati trenutnu situaciju, te forumskih labaratorija koji će omogućiti učesnicima da saznaju u revolucionarnim inicijativama koje nude odgovore na ključna pitanja na osvnu analize stvarnog uticaja i mogućnosti replikacije.

Inicijative će biti predstavljene u kratkim govorima od deset minuta i kritički ocjenjene od strane multidiscipliniranih panela i učesnika u labaratorijama. Učesnici foruma će glasati za dobitnika Nagrade za inovacije u demokratiji među predstavljenim inicijativama.

  

Za prijave na poziv je potrebno popuniti upitnik koji se nalazi na linku

https://rm.coe.int/world-forum-for-democracy-2022-labs-call-for-initiatives-/native/1680a61169

te dati upitnik prislijediti na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rok za prijavu je 15.06.2022.godine

Bilo koja javna ili privatna organizacija ima pravo da se prijavi. Jedan prezenter za odabrane inicijative bit će pozvan u Strazbur da učestvije na Forumu. Troškovi putovanja i smještaja može pokriti Vijeće Europe ukoliko bude potrebno.

Više informacija o ovome pozivu možete naći na web stranici:
https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/forum-2022?fbclid=IwAR2LhPPJUPbW7Qeio3r21XUmjc1HchNr1TQcYBsgsrOjAzpXG4K0Crk9_Vo

Online učešće na Konferenciji “Speaking Human Rights On-Line”

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv za online učešće na Konferenciji “Speaking human Rights On-Line”.

 Online konferencija je povod za umrežavanje, razmjenu informacija i stvaranje novih sinergija za širenje govora o ljudskim pravima protiv mržnje na internetu.

Dvije jutarnje plenarne sesije, održat će se u hibridnom formatu, usredotočit će se na pregled stanja, osvrt na nedavna događanja, i na to kako ojačati partnerstva za rješavanje otvorenih izazova u borbi protiv mržnje na internetu. Postignuti rezultati i alati razvijeni projektom bit će prikazani, te će se u poslijepodnevnim satima organizirati razne tematske radionice.


U popodnevnim satima planirane su četiri virtualne radionice na sljedeće teme:

 • Ubrzani kurs o online alatima za govor o ljudskim pravima na mreži
 • Omladinska kampanja Vijeća Evorpe „Demokratija ovdje, demokratija sada“
 • Primjena UN-ovog Rabatskog plana
 • Korištenje Online opservatorije o govor mržnje.

Poziv za prijavu na Online konferenicju je 26-27.04.2022. godine

Više informacija kao i prijavu za učešće na online konferenciji možete naći na web stranici:

https://pjp-eu.coe.int/en/web/human-rights-speech/final-event

Poziv za “The IACS Virtual Program” – Veleposlanstvo Republike Indonezije u Bosni i Hercegovini

Ministarstvo civilnih poslova BiH je Federalnom ministarstvu kulture i sporta dostavilo obavijest da je Veleposlanstvo Republike Indonezije u Bosni i Hercegovini objavilo poziv za sudjelovanje na “Indonesian Arts and Culture Scholarship (IACS Virtual Program) koji će trajati dva mjeseca od 15. svibnja do 16. srpnja 2022. godine.

Navedeni program organizira Ministarstvo vanjskih poslova Republike Indonezije a za cilj ima bolje razumijevanje indonezijskog raznolikog umjetničkog i kulturnog naslijeđa, kao i razmjenu kulture među zemljama učesnicama.

Program stipendija namijenjen je za 60 mladih ljudi starosne dobi između 19 i 35 godina iz zemalja Azije, Evrope, Tihog oceana i Afrike, a trajati će dva mjeseca tokom čega će sudionici pohađati 16 virtualnih sati putem Zoom platforme.

Za više informacija potrebno je kontaktirati Odjel za informacije i društveno-kulturne poslove Veleposlanstva Indonezije u Sarajevu putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

UNESCO – Obilježavanje Međunarodnog dana džeza 2022.

Posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljen nam je dopis UNESCO-a kojim nas podsjećaju da se od 2011. godine, a po odluci Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, dana 30. aprila obilježava Međunarodni dan džeza.

Ovog dana širom svijeta održavaju se različiti programi posvećeni širenju poruka ovog muzičkog pravca sa posebnim akcentom na širokom uključenju zajednica na lokalnom, državnom i regionalnom planu u cilju popularizacije džeza među mladima i u školama.

Tim povodom pozivaju se zainteresirani za organizaciju događaja kojima će se doprinijeti promociji džeza u Bosni i Hercegovini.

Molimo da informacije o planiranim događaja kojima će se obilježiti Međunarodni dan džeza 2022. godine u našoj zemlji dostavite Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine kako bi se o tome obavijestio UNESCO.

Poslovno-kulturni događaj – Genova u svijetu i svijet u Genovi

Posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljen nam je dopis Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine kojim nas informiraju da

Općina Genova u saradnji sa regijom Ligurija i kozularnim korom organizira poslovno-kulturni događaj - Genova u svijetu i svijet u Genovi.

Poziv za učešće upućen je svim zemljama koje su putem svojih konzulata prisutne u Genovi, među kojima je i naša zemlja.

Dio posvećen kulturi održat će se 21.06.2022. godine, a obuhvatit će izložbu u Palazzo della Borsa na kojoj zemlje učesnice imaju priliku predstaviti dio svog kulturnog naslijeđa.

Također, predviđeno je i predstavljanje muzičkog blaga zemlje.

Internacionalni festival kratkometražnog filma u Oberhausenu, poziv za akreditovanje

Federalnom ministarstvu kulture i sporta dostavljena je informacija da se 68. Internacionalni festival kratkometražnog filma u Oberhausenu, organizira u periodu od 30. aprila do 9. maja 2022. godine.

Online konkurencija bit će dostupna za gledanje od 30. aprila do 3. maja, a od 4. maja publika će uživo, na festivalskim lokacijama, moći pogledati naslove iz takmičarskih programa.

Rok za prijavu sudionika je 22. april 2022. godine, a više informacija možete pronaći na linku https://www.kurzfilmtage.de/.

Poziv za nagrada Mediterana – Nominacije za dodjelu nagrada

Federalnom ministarstvu kulture i sporta dostavljena je informacija u vezi s pozivom za prijavljivanje na konkurs za dodjele Mediteranskih nagrada koje po prvi put organizuje Vlada regije Andaluzija (Španija) u saradnju sa Fondacijom tri kulture mediterana.


Detaljne informacije o ovom učešću su dostupne na internet stranici:

https://premiosdelmediterraneo.org/en/

Rok za prijavu je najkasnije do 30.04.2022. godine

Ako imate bilo kakvih pitanja ili upita, obratite se na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

UNESCO – Konkurs za projekte u okviru Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) za 2022. godinu

UNESCO je otvorio trinaesti poziv za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost uspostavljenog Konvencijom iz 2005. godine o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza.

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost (IFCD) podržava projekte zemalja u razvoju, koji vode ka strukturnim promjenama kroz:

 • Uvođenje i/ili razradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;
 • Jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta javnog sektora i organizacija civilnog društva za koje se smatra da su neophodne za održivost lokalne i regionalne kulturne industrije i tržišta u zemljama u razvoju.

Projekti koje podržava IFCD pokrivaju širok spektar aktivnosti – od izgradnje kapaciteta do analize i razvoja politika, podrške poduzetništvu i konsolidacije kulturnih industrija, a koje su u skladu sa ciljevima Konvencije iz 2005. godine o zaštiti i unapređenju  raznolikosti kulturnih izraza. Više informacija o projektima koji su do sada finansirani iz IFCD-a se može naći na sljedećem linku:

 http://en.unesco.org/creativity/ifcd/discover-projects/database-funded-projects

Na konkurs se mogu prijaviti organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije, kao i međunarodne nevladine organizacije.

Maksimalan iznos sredstava koja se mogu tražiti za implementaciju projekta u okviru ovog Fonda je 100.000 US$, a trajanje projekta može biti od 12 do 24 mjeseca.

Prijava projekata je putem online aplikacijske platforme.

Detaljne informacije o uslovima i kriterijima za prijavu projekata, kao i pristup online platformi se nalaze na linku:

 https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply

 Rok za prijavu projekata je 15. juni 2022. godine.

53. Međunarodni susret djece „Radost Europe“, Beograd, Republika Srbija, poziv

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi s održavanjem 53. Međunarodni susret djece „Radost Europe“ u Beogradu u periodu od 02 do 05 oktobra 2022.godine.

Osnivač i pokrovitelj Međunarodnog susreta djece Europe je Gradska uprava Grada Beograda, a i zvršni producent je Dječiji kulturni centar Beograd. Pravo sudjelovanja na manifestaciji imaju dječije umjetničke škole, kulturni centri, klubovi ili ansambli, ali prije svega Skupine koje su ostvarile zapažene rezultate na nacionalnim i međunarodnim konkursima, festivalima i takmičenjima. Skupine zainteresirane za učešće trebalo bi da budu registrirane i da djeluju u europskim zemljama, van teritorije Republike Srbije i da predstavljaju tradicionalnu ili suvremenu kulturu zemalja u kojma su registrirane. Poziv je upućen muzičkim ili plesnim ansamblima, za djecu uzrasta od 7 do 14 godina, s najviše 12 sudionika i 2 odrasla pratitelja – lidera skupine. Scenski nastup kojim se sudionici predstavljalju može biti plesni (Klasična,tradicionalna, džez i suvremena igra...), glazbeni (vokalna skupina, zbor, bend, orkestar), ali i multimedijalnog karaktera.

Djeca će bti smještena kod svojih vršnjaka iz beogradskih škola, i to jedno dijete u jednoj obitelji, pošto je suština susreta druženje i uspostavljanje trajnih prijateljskih odnosa. Troškove hotelskog smještaja za dva odrasla pratitelja na bazi polupansiona snosi organizator, a troškove putovanja do Beograda i nazad snose sami sudionici. Organizator snosi troškove goriva u tjeku trajanja manifestacije, kao i troškove smještaja dva vozača.

Rok za prijavu je 01.travanj 2022. godine.

Konačnu selekciju će izvršiti Odbro manifestacije do 1. svibnja 2022.godine. Svaku zemlju može predstavljati samo jedna odabrana skupina.

Prijave potencijalnih sudionika treba da sadrže:

 • Popunjen aplikacijski formular (nalazi se na linku ispod teksta)
 • Video zapis scenskog nastupa (predvođenog za Gala koncert ako je moguće bilo koji video nastup djece) u trajanju od 3 minute.

Popunjen prijavni formular i video nastupa potrebno je dostaviti u elektronskoj formi na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,

Više informacija o ovome takmičenju možete naći na web stranici:

https://www.dkcb.rs/radost-evrope/radost-evrope-info/

Poziv za prijavu sudionika na terning 50/50 – jačanje suradnje i partnerstva za sudjelovanje mladih i omladinske politike u Bosni i Hercegovini

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljen je poziv za prijavu sudionika na terning 50/50 od odjela mladih Vijeća Evrope na temu jačanja suradnjie i partnerstva za sudjelovanje mladih i omladinske politike u Bosni i Hercegovini. Vijeće Evrope, u suradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, organizira trening za predstavnike općinskih, županijskih, entitetskih i državnih institucija i predstavnike mladih.

Trening će se održati od 9 do 13 svibnja 2022.godine u Europskom centru za mlade u Budimpešti.

Cilj treninga je unaprijediti kompentencije polaznika kako bi se olakšalo sudjelovanje mladih u procesima donošenja odluka u kontektstu kreiranje i provedbe omladinskih politika u BiH ( na različitim razinama) sukladno standardima, principa i vrijednostima Vijeća Europe. Za trening će biti odabrano 30 sudionika, 15 iz vladinog i 15 iz nevladonog sektora, koji zadovoljavaju sjeljdeće kriterije:

 • da su uključeni u razvoj i provedbu omladinskog rada i omladinskih politika u BiH na različuitim razinama vlasti;
 • otvoreni, posvećeni i motivirani za razvoj i jačanje dijaloga i suradnje između vladinih i nevladinih partnera u položaju mladih;
 • u poziciji da provedu i prate rezultate treninga.

Rok za prijavu je: 23.ožuljak 2022.godine

Više informacija o treningu, kriterijima za odabir sudionika i načinu prijave možete naći na sljedećoj web stranici:

https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-participants-50-50-training-strengthening-co-operation-and-partnership-for-youth-participation-and-youth-policies-in-bosnia-and-herzegovina

Poziv Republike Austrije za peijavu na 9. Krug nagrade za interkulturalna postignuća

Ministarstvo civilnih poslova  Federalnom ministarstvu kukture i sporta dostavilo je  obavjest da je Republika Austrija dostavila uputila poziv za prijavu na 9. Krug nagrade za interkulturalna postignuća – Intercurtural Achievement Award.

Nagrada se dodjeljije uspješnim I inovativnim projektima civilnog društva u području interkulturalnog I međureligijskog dijaloga, kako u Austriji tako i na globalnoj razini.

Prijave su otvorene za neprofitne organizacije to jest nevladine organizacije, udruga, fondacije, obrazovne ustanove socijalnog karaktera I vjerske organizacije, također za organizacije iz privatnog sektora te za pojedince iz sfere civilnog života.

Rok za prijavu je 15. travnja 2022.godine.

Više informacija o navedenom pozivu nalazi se na stranici:

https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/international-cultural-policy/intercultural-achievement-award

CENTAR SJEVER - JUG VIJEĆA EVROPE PODRŠKA OMLADINSKIM ORGANIZACIJAMA S CILJEM IZRADE PROJEKATA ZA PROMOCIJU GLOBALNOG OBRAZOVANJA MEĐU MLADIMA

Posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu kulture i sporta je dostavljena informacija koja se odnosi na poziv Centra sjever – jug Vijeća Evrope za dodjelu grantova s ciljem podrške omladinskim organizacijama u izradi projekata za promociju globalnog obrazovanja među mladima.  

Rok za dostavljanje prijava je 14. april 2022. godine.

Kontakti:

North-South Centre of the Council of Europe

Global Education Programme

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

POZIV EVROPSKOG UPRAVNOG ODBORA ZA MLADE ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA AKTIVNOSTI KOJE ĆE SE ODRŽATI U SARADNJI SA EVROPSKIM OMLADINSKIM CENTRIMA U 1. SEMESTRU 2023. GODINE

Posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu kulture i sporta je dostavljen Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa evropskim omladinskim centrima u 1. semestru 2023. godine, kao dio programa Mladi za demokratiju.

Više detalja možete pronaći na linku: https://www.coe.int/en/web/youth/priorities

Rok za prijavu na studijske sesije za prvi semestar 2023. godine  je 15. april 2022. godine, a prijave je potrebno dostaviti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

34. Međunarodno takmičenje narodnih igara u Bursi „Zlatni Karađoz 2022“

Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dobili smo informaciju o održavanju 34. Međunarodnog takmičenja narodnih igara u Bursi „Zlatni Karađoz 2022“ od 2. do 7. srpnja 2022. godine. Pod pokroviteljstvom gradske općine Bursa i uz nadzor Ministarstva kulture i turizma Republike Turske takmičenje će okupiti 25 zemalja iz cijelog svijeta.

Organizatori su uputili poziv i jednom ansamblu iz Bosne i Hercegovine od najviše 35 učesnika, starijih od 16 godina. Organizator osigurava smještaj, hranu i lokalni prijevoz.

Također, ansambli učesnika su zamoljeni da doniraju narodnu nošnju koja će biti izložena u „Muzeju festivala Burse“.

Rok za prijavu učešća je 11.03.2022. godine.

Stranica 1 od 7

© 2019 Federalno ministarstvo kulture i sporta. Sva prava pridržana. Designed By ELUR d.o.o. Kiseljak