19 Marta, 2024

Održan dvodnevni program stručnog usavršavanja na temu “Finansijsko upravljanje i kontrola”

Sanja Arnautović, stručna savjetnica i koordinatorica za upravljanje rizicima u Federalnom ministarstvu kulture i sporta učestvovala je u dvodnevnom programu stručnog usavršavanja na temu “Finansijsko upravljanje i kontrola” koji se održao 14. i 15. marta 2024. godine u Sarajevu, u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH.

Program je bio namijenjen imenovanim koordinatorima za finansijsko upravljanje i kontrolu u organima uprave u Federaciji BiH, imenovanim koordinatorima za upravljanje rizicima, članovima radnih grupa i komisija za finansijsko upravljanje i kontrolu i ostalim zaposlenim u organima uprave koji su zaduženi za izradu registra rizika u svojim organizacijama.

U dva dana programa, učesnicima su kroz module na temu “Finansijsko upravljanje i kontrola” i “Upravljanje rizicima”, prezentirane smjernice za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u organizaciji, mapiranje poslovnih procesa te kroz praktičan rad predstavljeni koraci za izradu registra rizika.

Inače, sistem finansijskog upravljanja i kontrole je sveobuhvatni sistem internih kontrola kojim se, upravljajući rizicima, obezbjeđuje razumno uvjerenje da će se u ostvarivanju ciljeva budžetska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, efikasno i efektivno, štiteći sredstva od gubitka, zloupotrebe i štete.