8 Januara, 2014

ODLUKA o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog naslijeđa i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijedja ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za

 

Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u skladu sa članom 16. Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama (“Službene novine Federacije BiH”, br. 18/09 i 02/12) i članom 11. Uredbe o boravišnoj taksi (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 18/09), na zajednički prijedlog federalnog ministra kulture i sporta i federalnog ministra okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na ____. sjednici održanoj ______ 2013. godine, donosi

 

ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA
ZA OČUVANJE, KONZERVIRANJE I OBNAVLJANJE KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLIJEĐA I OČUVANJE, ZAŠTITU I OBNAVLJANJE
PRIRODNOG NASLIJEĐA OSTVARENIH OD ČLANARINA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I BORAVIŠNIM
PRISTOJBAMA ZA PERIOD 01.01- 31.12.2012. GODINE

I

Usvaja se program raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog naslijeđa, i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa, ostvarenih od članarina u turističkim zajednicama i boravišnim pristojbama za period 01.01- 31.12.2012. godine, kako slijedi:

Red. broj

Naziv turističke zajednice

Naziv programa

Korisnik

Nadležno ministarstvo

Iznos u KM

Turistička zajednica
Unsko-sanskog kantona

Uvođenje web aplikacije Sistem za prijavu i odjavu turista u funkciji kvalitetnije promocije i zaštite kulturno-historijskog naslijeđa

Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona, Bihać

Federalno ministarstvo kulture i sporta

15.000,00

Tradicijskim naslijeđem do Evropske unije radionice za tkanje

Udruženje žena Zov prirode Ključ

Federalno ministarstvo kulture i sporta

4.000,00

Sanacija rodne kuće Jovana Bijelića s ciljem organizovanja likovne kolonije Jovana Bijelića

Općina Bosanski Petrovac

Federalno ministarstvo kulture i sporta

30.000,00

Sajam EKO BIS

Privredna komora

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

20.000,00

  

Održavanje i promocija manifestacija s ciljem promocije prirodnog naslijeđa, uz nula otpada

Turistička zajednica Unsko-sanskog kantona, Bihać

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

19.814,31

„Tiskanje fotografije Une“

Udruženje Infokult Bužim

GKŽ 5, Bužim

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

5.000,00

„Sevdah fest Bihać 2013“

Dado Music d.o.o. Bihać

Izačić 28, Bihać

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

5.000,00

UKUPNO:

 

98.814,31

1.

Turistička zajednica
Posavskog kantona

Uvođenje aplikacija za prijave posjete turista u funkciji zaštite kulturno- historijskog naslijeđa

Turistička zajednica
Županije posavske, Odžak

Federalno ministarstvo kulture i sporta i Federalno ministarstvo okoliša i turizma

8.000,00

Uređenje oltara (prezbiterija), sakristije i čekaonice Župne crkve

Župa Svetog Marka evanđeliste Potočani

Federalno ministarstvo kulture i sporta

6.000,00

Posavsko kolo, s ciljem promocije i zaštite prirodnog naslijeđa

HKD Napredak, Odžak

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.022,88

UKUPNO:

 

24.022,88

 

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona

Uvođenje aplikacija za prijave posjete turista u funkciji promocije i zaštite kulturno-historijskog naslijeđa

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona, Tuzla

Federalno ministarstvo kulture i sporta i Federalno ministarstvo okoliša i turizma

20.000,00

Projekat dokonzervacije zidova i obezbjeđenje komunikacije unutar Starog grada Srebrenika

Općina Srebrenik

Federalno ministarstvo kulture i sporta

20.000,00

Opremanje dječijeg odjeljenja u Gradskoj biblioteci

JU Gradska biblioteka Čelić

Federalno ministarstvo kulture i sporta

15.000,00

Očuvanje tradicije i kulture države BiH kroz promovisanje bosanskih narodnih igara i narodne nošnje

KUD „Zumbul“ Vražalići, Čelić

Federalno ministarstvo kulture i sporta

5.000,00

Zaštita nacionalno-historijskog spomenika Kuća Mare Popović

Općina Gračanica

Federalno ministarstvo kulture i sporta

30.000,00

Zaštita i valorizacija prethistorijskih pećinskih crteža na lokalitetu Brateljevička pećina kod Kladnja I faza

Centar za krš i speleologiju, Kladanj

Federalno ministarstvo kulture i sporta

5.000,00

Izrada projektne dokumentacije Razvoj očuvanje graditeljske cjeline Stari grad u Gradačcu faza II

Općina Gradačac

Federalno ministarstvo kulture i sporta

10.000,00

Projekat za izradu promotivnog materijala u svrhu promocije kulturno-historijskog naslijeđa

Općina Kladanj Kladanj

Federalno ministarstvo kulture i sporta

5.000,00

  

Izrada promotivnog materijala za turističku ponudu Općine Banovići

JP Turizam Banovići d.o.o.

Federalno ministarstvo kulture i sporta

10.000,00

Tekuće održavanje džamije Husejnije

Islamska zajednica u BiH, Medžlis Islamske zajednice Gradačac

Federalno ministarstvo kulture i sporta

30.000,00

Pozorište budućnosti – Obnova i sanacija zgrade pozorišta

JU Narodno pozorište Tuzla

Federalno ministarstvo kulture i sporta

13.000,00

Promocija prirodnog naslijeđa i njegova zaštita

Vega-mix d.o.o.

Živinice

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

20.000,00

  

„Adrenalin park Zlaća-Banovići“

Udruženje za razvoj turizma u Bosni i Hercegovini Futurist

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

5.000,00

„Međunarodna manifestacija Susreti ljubitelja terenaca (off-road)“

Auto moto klub „Terenac 4×4“

Srebrenik

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

4.000,00

„Tuzla film festival – južnoslavenskog filma“ s ciljem promocije prirodnog naslijeđa

UG „Tvornica magije – Magic Factory“

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.000,00

„Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik – OGUS“

JU Centar za kulturu i informiranje Srebrenik

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

5.000,00

„X Smotra Folklora Kladanj 2013“

Općinsko Društvo Kladanj

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

5.000,00

„Tradicionalna manifestacija Žetva 2013“

Udruga za etno-ekološki i ruralni razvoj „Stara sinija“

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

5.000,00

„Provincija u pozadini“

Brunch d.o.o.

Gradačac

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

5.000,00

„Unapređenje infrastrukture novih ugostiteljskih smještajnih objekata s ciljem unapređenja turizma – Motel Ski lift Kladanj – 2 faza“

JP „Karaula“

Kladanj

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

20.631,86

Ljetne bašte ispred ugostiteljskih objekata

OBP DINO

Tuzla

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

5.000,00

Unaprjeđenje okolišne infrastrukture

Prenoćište „Samir“

Gradačac

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.000,00

Unapređenje i zaštita prirodnog naslijeđa u sklopu slanog jezera

Javno preduzeće, Slano jezero

Panonica

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

70.000,00

UKUPNO:

 

327.631,86

1.

Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona

Uvođenje aplikacije-Sistem prijave i odjave boravka turista u ZDK-a

Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona, Zenica

Federalno ministarstvo kulture i sporta

10.000,00

Sanacioni konzervatorsko-restauratorski radovi Starog grada Bobovca I faza

Općina Vareš

Federalno ministarstvo kulture i sporta

30.000,00

Uređenje prilaza Starom gradu Tešanj

Općina Tešanj

Federalno ministarstvo kulture i sporta

15.000,00

Program multidisciplinarnih istraživanja – arheološka istraživanja

UKN ART SEF

Kakanj

Federalno ministarstvo kulture i sporta

10.000,00

Sanacija kulturno-historijskog objekta Vranduk-Sultan Ahmedova džamija

Medžlis Islamske zajednice Zenica

Federalno ministarstvo kulture i sporta

30.000,00

„Sanacija, nadogradnja i stavljanje u funkciju Motela Bistrica, Maglaj“ u cilju zaštite i promocije prirodnog naslijeđa

Luna d.o.o.

Doboj Jug

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

24.198,95

„Prvi međunarodni festival vina u Zeničko-dobojskom kantonu“

Dubrovnik d.o.o. Zenica

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

15.000,00

„Dani kulture roma – Kakanj 2013“

Udruženje „Kazandžiluk“ Kakanj

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

4.000,00

„Edukacija mladih u cilju zaštite prirodnog naslijeđa“

Udruženje građana forum Zenica

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

5.630,00

„Zaštita prirodnog i kulturnog   naslijeđa u kontekstu valorizacije novih vrijednosti“

Kapetanović d.o.o. Vareš

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

20.000,00

„Vjersko – kulturna manifestacija 150. obljetnica Župe Svete Ane“

Župe „Svete Ane“ Žabljak bb, Usora

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

4.000,00

„12.međunarodna kulturno sportska manifestacija Jelaško ljeto 2013“

Mjesna Zajednica Jelah

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

4.000,00

„4. Etno festival Tešanj 2013“

Udruženje građana Sehara Tešanj

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

4.000,00

„Proljeće sa sevdahom Tešanj 2013 – takmičenje amatera pjevača narodne muzike“

Udruženje muzičara „Alkatmeri“

Tešanj

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

4.000,00

„Eko-etno-arheološka staza Kula-Gorica“

Eko etno arheološko udruženje „Kula Gorica“ Zenica

Društveni dom Zenica

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

4.000,00

„6. Internacionalni dječiji festival folklora FOLK INTER FEST – ZENICA 2013“

Udruženje Ansambl „Bosnia folk“ Zenica

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

4.000,00

„Kako je zelen Bojin vir“

Udruženje za zaštitu rijeka, riječnih slivova, flore i faune, sportova na vodi eko kampova „BOJIN VIR“ iz Zenice

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

4.000,00

UKUPNO:

 

191.828,95

 

Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona

Promocija nacionalnog spomenika Presjeka

Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona, Goražde

Federalno ministarstvo kulture i sporta i Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.918,33

UKUPNO:

 

10.918,33

 

Turistička zajednica Srednjobosanskog kantona

Uvođenje aplikacije Sustav/sistem prijave i odjave boravka turista u SBK/KSB s ciljem unapređenja i promocije kulturno-historijskog naslijeđa

Turistička zajednica Srednjobosan-skog kantona, Travnik

Federalno ministarstvo kulture i sporta

10.000,00

Konzervacija i prezentacija nekropole stećaka u Fojnici

Općina Fojnica

Federalno ministarstvo kulture i sporta

5.000,00

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju zgrade vezirskog Konaka u Travniku

Općina Travnik

Federalno ministarstvo kulture i sporta

15.000,00

Zaštita i promocija kulturne i historijske baštine na području Općine Fojnica

UdruženjeTritonFojnica

Federalno ministarstvo kulture i sporta

15.000,00

Uređenje prostora muzeja, projekt vitrina i polica / prostor i sprata/

Franjevački samostan – Fojnica

Federalno ministarstvo kulture i sporta

19.000,00

„Dani AVNOJ-a u Jajcu 2013“

JU „Muzej II zasjedanja AVNOJ-a“

Jajce

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

5.000,00

„Gastronomski sajam Deževice 2013“

Udruga za promociju turizma, kulture i sporta Deževice

Kreševo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

3.000,00

Štampanje propagandnog materijala o nekropoli stećaka Maculje Rostovo

BZK Preporod Mehmeda Novi Travnik

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

3.000,00

Zaštite okoliša i zaštita prirodnog naslijeđa na SBK

Mirjana Kovač-

Kiseljak

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

3.000,00

  

„41. Teatarski festival BiH Fedra, Bugojno 2013“

Javna ustanova kulturno sportski centar Bugojno

Bugojno

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.000,00

„Kapela Gospe Žalosne – Svetište Kalvarija kod Viteza“

MZ Bila

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.000,00

„Održavanje i zaštita okoliša i infrastrukture prema aparthotelu Brusnica

„Hvoja“ d.o.o.

Fojnica

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

31.684,00

UKUPNO:

 

129.684,00

1.

Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona

Nisu dostavljeni podaci

 

UKUPNO:

 

0,00

 1.

Turistička zajednica Zapadno-hercegovačkog kantona

Promocija kulturnog turizma u FBiH kroz set markentiških materijala i aktivnosti

Informativni edukativni klub TELEDOM Grude

Federalno ministarstvo kulture i sporta

22.000,00

Internacionalni sajam tradicijskih i autohtonih jela – Gastro susreti Okusi sa kamena

Turistička zajednica Županije Zapadnohercegovačke

Federalno ministarstvo kulture i sporta

20.000,00

II faza obnove i uređenja nekropole Varda Knežpolje

Ekološka udruga za zaštitu rijeke Crnašnice Knešpolje

Federalno ministarstvo kulture i sporta

25.000,00

Projekat rekonstrukcije kapele oltara groblja Krstina

Mjesna zajednica DRAGIĆINA Opština Grude

Federalno ministarstvo kulture i sporta

5.000,00

„Projekat sufinanciranja turističko-kulturne i gastronomske manifestacije za razvoj i promociju turizma i ugostiteljstva Izbičijade

Hrvatsko kulturno – umjetničko društvo Brda Izbično

Široki Brijeg

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

3.000,00

Aleja Hrvatske ćirilice (bosanice)

Udruga Stećak

Široki Brijeg

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

30.000,00

„Planinarski dom Masna Luka“

Hrvatsko planinarsko društvo „Pločno“

Posušje

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

5.000,00

Uređenje ljetnog vrta

Motel Kivi

Grude

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10,000,00

„IV. Međunarodna eko-kolonija 2013“

Društvo za zaštitu okoliša i kulturno povijesnog naslijeđa Zapadna Hercegovina Široki Brijeg

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

5.000,00

  

Stečci-Ilirske gomile i suhozid

Povijesno kulturna Udruga „Baština“ Ljubuški

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.803,00

Primjena sistema kvalitete u Parku prirode Hutovo Blato

Znanstveno istraživačka udruga Dole,

Ljubuški

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.000,00

UKUPNO:

 

145.803,00

Turistička zajednica Kantona Sarajevo

Operacija Kino mobilno kino, edukacija mladih, snimanje filmova na temu kulturno-historijsko naslijeđe

UG Obala Art Centar, Sarajevo

Federalno ministarstvo kulture i sporta

15.000,00

Očuvanje i arhiviranje predmeta/suvenira iz prošlosti

Udruženje NYGEA, Sarajevo

Federalno ministarstvo kulture i sporta

10.000,00

Virtualna prezentacija iz kartografske zbirke Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo

Federalno ministarstvo kulture i sporta

15.000,00

Povećanje dostupnosti Glasnika Zemaljskog muzeja (1907-1940)

Media Centar Društvo za uslužni konsalting d.o.o. Sarajevo

Federalno ministarstvo kulture i sporta

10.000,00

Sanacija krova i fasade zgrade Univerziteta u Sarajevu / Pravnog fakulteta

Univerzitet u Sarajevu

Federalno ministarstvo kulture i sporta

25.000,00

Kreiranje i štampanje turističke brošure o kulturno-historijskim i prirodnim spomenicima u Kantonu Sarajevo – Šetnjom kroz Sarajevo, s ciljem promocije Sarajeva kao turističke destinacije

Turistička zajednica Kantona Sarajevo

Federalno ministarstvo kulture i sporta

25.000,00

Promocija kulturno-turističkog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo putem nastupa na međunarodnim sajmovima turizma

Turistička zajednica Kantona Sarajevo

Federalno ministarstvo kulture i sporta

35.000,00

Finansiranje sanacije konstrukcije spomen kuće sa etnološkim muzejom Ledići, Općina Trnovo, Kanton Sarajevo

Fondacija za zaštitu Bjelašnice, Igmana, Treskavice, Visočice i kanjona Rakitnice

Federalno ministarstvo kulture i sporta

20.000,00

Izgradnja, adaptacija i opremanje kulturno-istraživačkog centra

Nakšibendijska tekija Mejtaš, Sarajevo

Federalno ministarstvo kulture i sporta

20.000,00

  

Izrada kartografskog web portala o promociji kulturno historijskog naslijeđa “Visit Sarajevo”

Fondacija Sarajevo Navigator

Federalno ministarstvo kulture i sporta

25.000,00

Serijal Baš baština

Udruženje MI – Udruga MI

Sarajevo

Federalno ministarstvo kulture i sporta

40.000,00

Vodenice u FBiH – obnova izabrane vodenice

Udruženje Vodenica

Sarajevo

Federalno ministarstvo kulture i sporta

40.000,00

Priprema i priređivanje materijala za izradu fotomonografije Kratki pregled kulturne povijesti BiH

SYNOPSIS d.o.o. Sarajevo

Federalno ministarstvo kulture i sporta

20.000,00

Projekat telekeniranja i zaštite filmova i filmskog arhivskog materijala snimljenog u BiH 1947-1991.

JP Filmski centar Sarajevo d.o.o.

Federalno ministarstvo kulture i sporta

10.000,00

Treća faza projekta virtualni prikaz kulturno-historijskog naslijeđa s ciljem povećanja posjećenosti u objektima od kulturnog, historijskog i turističkog značaja

Beta TelStudio d.o.o. Sarajevo

Federalno ministarstvo kulture i sporta

25.000,00

Promocija kulturno-historijskog naslijeđa i ostalih turističkih proizvoda BiH putem printanih distribucionih kanala

Turističko udruženje u BiH, Sarajevo

Federalno ministarstvo kulture i sporta

30.000,00

Promocija i očuvanje kulturno-historijskog naslijeđa putem turističke ponude

Udruženje Forum 21

Sarajevo

Federalno ministarstvo kulture i sporta

20.000,00

Program razvoja vjerskog turizma na području Ajvatovice

PIN.B consulting & investment doo

Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

20.000,00

 

  

„Promocija i zaštita prirodnog nasljeđa

„Baš Bašča“ Breza,

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.000,00

Promocija i zaštita prirodnog i kulturnog naslijeđa

Udruženje mladih za promociju kulturno – umjetničkog života i destinacija u FBiH

Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.000,00

Gastronomski festival u cilju zaštite baštine BiH

Udruženje gastronoma „Gastro Kutak“

Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

25.000,00

Hostel Franz Ferdinand“ –izgradnja Info centra u cilju promcije i zaštite povijesnog i prirodnog nasljeđa

Hod tours d.o.o.

Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

40.000,00

16 međunarodno takmičenje, Skok u kazan“

Tabih – Triatlon asocijacija u Bosni i Hercegovini

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

15.000,00

„Ugradnja vanjske stolarije planinarski dom Šavnici

Udruženje planinarsko društvo „Bjelašnica“

Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.000,00

Izgradnja vodenice zaštita korita rijeke Zujevine s ciljem zaštite prirodnih resursa i očuvanja baštine

Samostalna ugostiteljska radnja „FS“

Hadžići

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

30.000,00

Promocija i zaštita prirodnog i kulturnog naslijeđa na sajmu u Sarajevu

Udruženje „SFW Studio Fashion“

Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

30.000,00

Izrada Atlasa ljekovitog bilja i gljiva FBiH, i podizanje nivoa znanja i svijesti za potrebom suzbijanja ambrozije – Facelijom protiv Ambrozije – Stop Ambroziji“

Prof.dr. Nezir Tanović

Federalno ministarstvo okoliša I turizma

10.000,00

Susreti članova kluba iz Kragujevca Sarajevu

NVO Altruista „Svjetlo“

Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

2.000,00

Turistički vodić plus

Biznis plus d.o.o. Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

 

5.000,00

„Ljetna škola orijentiringa za mlade“

Udruženje Sportski Klub „ZOI84“ Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

6.000,00

„Rally Jahorina 2013“

Auto 4×4 Club

Ložionička 7, Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

6.936,49

„Svjetsko prvenstvo u preciznom slijetanju paragliderom PGAWC 2013.

Udruženje „Extreme Sport Club“ Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

6.000,00

Lijepa moja Bosna i Hercegovinska , serijal promotivnih video spotova

Flash – Video & Film Production

Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

30.000,00

Promocija i zaštita kulture, gastro, historije, prirodno naslijeđe, edukacija i razmjena iskustva omladine u regionu

BH FEST d.o.o.

Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

30.000,00

„Sarajevo ljubavi moja“ međunarodni muzički festival

Udruženje za promociju muzičkih aktivnosti

„Art forum“

Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

50.000,00

Obilježavanje 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata

Old Timer Klub Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

6.000,00

Valorizacija jezera u Kaljinama-Prača

Cirot b&h – Centar za Istraživanje i Razvoj Održivog turizma

Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.000,00

Izrada i izdavanje časopisa Avantur u cilju zaštite i promocije prirodnog naslijeđa

„Avantur“ – Udruženje za podršku i razvoj sportskog turizma

Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.000,00

  

Podrška međuregionalnom projektu s ciljem zaštite planinskog turizma

Asocijacija XY

Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10,000,00

Program podrške mladim koji rade na promociji turističke destinacije i zaštiti iste“,Sarajevo

Udruženje „Ekologija i turizam“

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.000,00

„Priručnik za turističke vodiče Kantona Sarajevo“

UTA

Zoran Bibanović

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.000,00

„Izrada turističko – planinarske 3D karte planine Prenj“

Klub prijatelja Zemlje „Planet“

Oslobodilaca Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.000,00

„Festival čokolade i tradicionalnih slastica“

Udruženje „Razvojni koncept“

Sarajevo

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

5.000,00

UKUPNO:

 

791.936,49

1.

Turistička zajednica Kantona 10

Završni radovi unutarnjeg i vanjskog uređenja u ratu razrušene crkve

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije-Kupres

Federalno ministarstvo kulture i sporta

10.000,00

Uvođenje web aplikacije Sistem za prijavu i odjavu turista u funkciji kvalitetnije promocije i zaštite kulturno-historijskog naslijeđa

Turistička zajednica Kantona 10

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

14.687,16

UKUPNO:

 

24.687,16

 

Turistička zajednica Federacije BIH

Promocija kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa FBiH na međunarodnim sajmovima u zemlji i inostranstvu

Turistička zajednica Federacije BiH

Federalno ministarstvo kulture i sporta

30.000,00

Rekonstrukcija i rehabilitacija Musafirhane u Stocu

Medžlis Islamske zajednice Stolac

Federalno ministarstvo kulture i sporta

97.000,00

Obilježavanje lokaliteta MILI – Krunidbenog, stolnog i grobnog mjesta bosanskih vladara

Općina Visoko

Federalno ministarstvo kulture i sporta

10.000,00

Vanjsko uređenje džamije u Kraljevoj Sutjesci i izgradnja šadrvana

Medžlis islamske zajednice Kakanj

Federalno ministarstvo kulture i sporta

10.000,00

Rekonstrukcija Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru

Srpsko-pravoslavna Crkvena opština Mostarska

Federalno ministarstvo kulture i sporta

20.000,00

Digitalizacija starih rodova – prva faza područje Unsko-sanskog kantona

Udruga MODERNA, Kiseljak

Federalno ministarstvo kulture i sporta

10.000,00

Rekonstrukcija i opremanje zgrade biblioteke

Hadži Jusuf Livnjak – samostalna biblioteka

Federalno ministarstvo kulture i sporta

20.000,00

Obnova bosanskohercegovačkih starih zanata – otvaranje radionica, organizacija takmičenja

Udruga za stručno savjetovanje i prava žena

Federalno ministarstvo kulture i sporta

5.000,00

„Podrška dizajna svijesti o okolišu u Federaciji BiH“

Prof.dr. Ahmed Džubur

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

8.500,00

Izrada studije fenomena Međugorje kao top destinacije vjerskog turizma

Fondacija za istraživanje Fenomena

Međugorje b.b., Međugorje

Vencel Čuljak

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.000,00

Adaptacija i dogradnja Mlina u cilju očuvanja prirodnog i kulturnog naslijeđa

Mlin Lukač

Šunji, Konjic

Selim Kašić

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

5.000,00

Uređenje vinograda i kušaone cilju zaštite i promocije prirodnog naslijeđa

Vina Zadro d.o.o. Čapljina

Domanovići bb, Čapljina

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

40.000,00

Četvrti kup Jadransko podunavskih zemalja u mušičarenju 2013

Udruženje građana „Organizacija sportskih ribolovaca Konjic“

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.000,00

Zaštita i promocija kulturnog i prirodnog naslijeđa Počitelja

Udruženje za potporu razvitka turizma i kulturno povijesnog naslijeđa Hercegovačkog kraja

Počitelj

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

30.000,00

Zaštita i promocija kulturnog i prirodnog naslijeđa Stolac

Trebinjsko – mrkanska Biskupija Župa Sv. Ilije Proroka, Stolac

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

15.000,00

  

„Program ulaganja u objekat Vodeni park Blagaj

„Havana Siti“ d.o.o.

Blagaj, Posrt bb

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

30.000,00

Zaštita i promocija prirodnog nasljeđa

UR Gostionica „Vrelo“

Mostar, Blagaj bb

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

23.570,11

„Dani berbe grožđa Brotnjo-2013“

Općina Čitluk –Turističko – kulturno – gospodarstvene manifestacije „Dani berbe grožđa Brotnjo“

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.000,00

Bosland – udruženje za podršku kulturnih i prirodnih vrijednosti

Film – ja sam iz Krajine,zemlje kestena

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.000,00

Limes Co d.o.o.

Mostar

Sanacija obalnog pojasa i regulacija vodotoka rijeke bune za izgradnju kola za novodnjavanje

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

10.000,00

UKUPNO:

 

404.070,11

UKUPNO ZA SVE TURISTIČKE ZAJEDNICE:

 

 

2.149.397,09

 

II

Sredstva ostvarena u Hercegovačko-neretvanskom kantonu rasporedit će federalni ministar kulture i sporta i federalni ministar okoliša i turizma, nakon što Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona dostavi podatke.

III

Sredstva iz tačke I ove Odluke izdvojit će se iz prihoda turističkih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine, ostvarenih na osnovu odredbi člana 16. Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama (“Službene novine Federacije BiH”, br. 18/09i 02/12) i člana 11. Uredbe o boravišnoj taksi (“Službene novine Federacije BiH”, broj 18/09), u periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine.

IV

Turističke zajednice su obavezne da sredstva za realizaciju navedenih projekata uplate korisnicima u roku od 15 dana od dana prijema naloga za plaćanje.

V

Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa i        Federalno ministarstvo okolioša i turizma, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

VI

Korisnici sredstava su obavezni dodijeljena sredstva koristiti namjenski i izvještaj sa kompletnom dokumentacijom o namjenskom utrošku sredstava dostaviti nadležnom ministarstvu po završetku projekta, odnosno po isplati sredstava od strane turističkih zajednica u roku od 90 dana. Dostavljeni izvještaj mora sadržavati:

  1. Opis realiziranog programa/projekta;
  2. Pregled svih ostvarenih prihoda za realizaciju projekta, s iznosima učešća svih sufinansijera, uključujući i vlastito učešće, kao i ostale prihode, ako ih ima;
  3. Pregled ukupnih stvarnih troškova u vezi sa realizacijom programa/projekata razvrstanih po srodnim grupama;
  4. Kopije svih navedenih računa i dokumenata na osnovu kojih su izvršena plaćanja.
    1. I.Zakonski osnov
    2. II.Razlozi za donošenje

VII

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana  od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 V. broj ____/13
______ 2013. godine
Sarajevo

P r e m i j e r

Nermin Nikšić

 OBRAZLOŽENJE


Zakonski osnov za donošenje predmetne Odluke je član 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) kojim je propisano da se odlukom uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade, daje saglasnost ili potvrđuju akti drugih organa ili organizacija, te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

 

Osnovni razlog za donošenje jeste omogućavanje ispunjavanja obaveza propisanih članom 16. Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 18/09 i 02/12) i članom 11. Uredbe o boravišnoj taksi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 18/09). Shodno navedenim odredbama, Turistička zajednica Federacije BiH i turističke zajednice kantona su dužne da ostvarena sredstva od članarina u turističkim zajednicama i sredstava od boravišne takse rasporede na način da se 35% sredstava usmjeri za unapređenje turizma, a 25% za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.

Sredstva za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa raspodjeljuju se na osnovu odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju programa raspodjele navedenih sredstava za narednu godinu, a na osnovu prikupljenih sredstava iz prethodne godine.

III.        Finansijska sredstva

Sredstva za realizaciju ove Odluke ostvarena su iz prihoda turističkih zajednica u Federaciji BiH, u periodu od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine.