29 Decembra, 2023

Nakon nekoliko mjeseci konačno usvojena odluka Federalnog ministarstva kulture i sporta o predstavniku Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu 2024. godine

Nakon što je Komisija za odabir prijedloga projekta komesara i institucije Federacije BiH za učešće BiH na 60. Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti 2024. godine, sačinjeno od nezavisnih eksperata, u julu ove godine donijelo jednoglasnu odluku o najuspješnijem kandidatu – projektu „Mjera mora“ umjetnika Stjepana Skoke Sveučilišne galerije Sveučilišta u Mostaru, Federalno ministarstvo kulture i sporta je prijedlog uputilo Ministarstvu civilnih poslova BiH u formalnu proceduru usvajanja odluke. Svoju je odluku o najboljem kandidatu i ujedno predstavniku BiH Federalno ministarstvo kulture i sporta odmah objavilo na internet stranici i medijima čime je izbor bio i legitimiran.

Protokolom o modelu učestvovanja Bosne i Hercegovine na Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti i Venecijanskom bijenalu arhitekture nedvojbeno je utvrđeno da entiteti biraju kandidate. Ove godine taj je zadatak imala Federacija BiH. I konačno, po prvi puta je Sveučilišna galerija u Mostaru dobila čast da predstavlja Bosnu i Hercegovinu u Veneciji.

Mjesecima je trajala procedura verifikacije legitimno izabranog predstavnika, špekuliralo se o više kandidata, no 28. decembra 2023. godine, nakon ko zna kojega razmatranja ove odluke, usvojen je prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta čime je konačno ovaj izbor dobio jedini mogući epilog.

Sveučilišnoj galeriji i kustosu izložbe Marinu Ivanoviću želimo uspješne pripreme i još uspješnije izlaganje u Veneciji!