17 Marta, 2021

MINISTRICA ZORA DUJMOVIĆ RAZGOVARALA S PREDSTAVNICIMA VIJEĆA MLADIH FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

IMG 3936Federalna ministrica kulture i športa, Zora Dujmović, sastala se danas sa predsjednicom Vijeća mladih FBiH, Asjom Dizdarević i generalnim sekretarom Nedimom Alibegovićem.

Ministrica Dujmović i predstavnici Vijeća mladih FBiH razgovarali su o planu potpisivanja Memoranduma o razumijevanju i suradnji između Federalnog ministarstva kulture i športa i Vijeća mladih FBiH, čiji bi cilj bio potpuna implementacija Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine te intenzivnija suradnja u cilju poboljšanja statusa mladih na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. 

Predstavnici Vijeća mladih FBiH informirali su ministricu o aktivnostima u toku 2020. godine i planovima za tekuću godinu, posebno istaknuvši suradnju sa Omladinskim savjetom Republike Srpske i Savjetom mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine te potpisivanje Sporazuma o suradnji tri krovna tijela za mlade.

            Federalna ministrica kulture i športa, Zora Dujmović, sastala se danas sa predsjednicom Vijeća mladih FBiH, Asjom Dizdarević i generalnim sekretarom Nedimom Alibegovićem.

Ministrica Dujmović i predstavnici Vijeća mladih FBiH razgovarali su o planu potpisivanja Memoranduma o razumijevanju i suradnji između Federalnog ministarstva kulture i športa i Vijeća mladih FBiH, čiji bi cilj bio potpuna implementacija Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine te intenzivnija suradnja u cilju poboljšanja statusa mladih na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. 

Predstavnici Vijeća mladih FBiH informirali su ministricu o aktivnostima u toku 2020. godine i planovima za tekuću godinu, posebno istaknuvši suradnju sa Omladinskim savjetom Republike Srpske i Savjetom mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine te potpisivanje Sporazuma o suradnji tri krovna tijela za mlade.

Osvrnuvši se na dosadašnju uspješnu suradnju, ministrica Dujmović istaknula je da će Federalno ministarstvo kulture i športa, u skladu sa svojim nadležnostima i ubuduće biti nositelj aktivnosti o uključivanju mladih u proces odlučivanja, istraživati o potrebama i problemima mladih te u skladu sa mogućnostima, biti na raspolaganju Vijeću mladih FBiH.

  

IMG 3936