26 Maja, 2015

Ministrica Zora Dujmović otvorila Konferenciju mladih „Dijalog: Strategija prema mladima Federacije BiH“

{loadposition like}

Federalna ministrica kulture i sporta u Vladi Federacije BiH, Zora Dujmović, dana 25. svibnja 2015. godine, otvorila Konferenciju mladih pod nazivom „Dijalog: Strategija prema mladima Federacije BiH“.

U svom izlaganju, između ostalog, ministrica Dujmović je podcrtala kako pitanje mladih mora biti pitanje cjelokupne Vlade Federacije BiH i institucija koje u okvirima svojih mjerodavnosti brinu o statusu mladih.

Strategija za mlade treba biti ključni dokument koji će regulirati mjere i aktivnosti Vladine politike prema mladima.

Dalje, ministrica je naglasila da su mladi najvrijedniji potencijal u koji treba strateški ulagati.

Konferenciju je organizirao Institut za razvoj mladih „Kult“ u saradnji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta, uz potporu Europske unije i UNFPA, s ciljem jačanja struktura mladih.

Na Konferenciji sudjeluje veliki broj nevladinih organizacija koje se bave pitanjima mladih.