2 Februara, 2024

Ministrica Vlaisavljević i predstavnici delegacija Evropske unije na sastanku u Ministarstvu: Razgovarano o rekonstrukciji Počitelja

U Federalnom ministarstvu kulture i sporta 30. 1. 2024. godine upriličen je radni sastanak ministrice Sanje Vlaisavljević i direktora Zavoda za zaštitu spomenika, Roberta Stergara, s predstavnicima Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Petra Kraljevića i Sanje Stanojević.

Razgovarano je o nedavno pokrenutoj inicijativi rehabilitacije i revitalizacije Počitelja.

Nakon ministričine dobrodošlice u Ministarstvo, predstavnici Delegacije EU su izložili teme i dileme u vezi sa predstojećim sastankom na kojemu se očekuje prezentacija akcionog plana realizacije pokrenute inicijative.

S obzirom da je posljednji pripremni sastanak, s ciljem kvalitetne organizacije sastanka svih aktera uključenih u inicijativu, sudionici sastanka su saglasni da je potrebno utvrditi početno stanje i izvršiti analizu iz koje će proizići hodogram potrebnih aktivnosti.

Dogovoreno je da Zavod za zaštitu spomenika predloži Delegaciji Evropske unije plan analize zatečenog stanja koji će biti temelj za prijedlog akcionog plana realizacije inicijative.

U tom kontekstu, ministrica je predložila da se cjelokupna inicijativa pretoči u jedinstven Projekat revitalizacije Počitelja, te ponudila da Zavod za zaštitu spomenika preuzme prvi korak: situacionu analizu.