24 Maja, 2023

Ministrica Sanja Vlaisavljević susrela se sa upravnim odborima četiri fondacije

Ministrica Sanja Vlaisavljević primila je danas u svom kabinetu predsjednike upravnih odbora četiri fondacije koje djeluju u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta: Antonia Beusa, predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju, Armina Omerovića, predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzičku, scensku i likovnu umjetnost, Edina Kukavicu, predsjednika Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost, i Ivana Sivrića, predsjednika Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo.

Uz ministricu Vlaisavljević sastanku su prisustvovali Bojana Štrbac, savjetnica ministrice za organizaciju i strateško planiranje u oblasti kulture, Adnan Džindo, pomoćnik ministrice za sport, Adis Salkić, pomoćnik ministrice za mlade, Mirela Milićević Šečić, stručna savjetnica u Sektoru za kulturno-historijsko nasljeđe i kulturu, i Anita Vlašić, šefica Kabineta ministrice.

Predsjednici upravnih odbora fondacija zajedno su s prisutnim članovima upravnih odbora, Miroslavom Ilićem iz Upravnog odbora Fondacije za muzičku, scensku i likovnu umjetnost, i Ninom Buljevac Salkić iz Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost, čestitali ministrici na preuzimanju dužnosti u Federalnom ministarstva kulture i sporta, te su ukratko predstavili aktivnosti fondacija.

Prisutni su izrazili svoje uvjerenje da će buduća saradnja s Ministarstvom biti uspješna, kao i da je komunikacija jedan od najboljih načina postizanja što boljeg uspjeha u radu, kako u fondacijama, tako i u Ministarstvu.