16 Marta, 2013

Ministarstvo

Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine iz 1994. godine utvrđena je podjela nadležnosti između federalne i kantonalne vlasti. Oblast kulture utvrđena je kao isključiva nadležnost kantona.
 
Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH”, br. 8/95 i 2/96), osnovano je dvanaest ministarstava Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđen njihov djelokrug i druga pitanja od značaja za njihovo organiziranje i funkcioniranje.
 
Između ostalih, osnovano je Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, a nadležnosti su mu utvrđene članom 12. Dakle, ono vrši „ upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblastima obrazovanja, nauke, kulture i sporta“.
 
Krajem 2002. godine, Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu donio je Odluku kojom se proglašava Zakon o ministarstvima Federacije i drugim tijelima federalne uprave. Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne upraveosnovano je šesnaest ministarstava među kojima i Federalno ministarstvo kulture i sporta.
 
Nova organizacija uspostavljena je na temelju Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave iz 2003. godine („Službene novine Federacije BIH“, broj: 19/03) i na temelju Izmjena i dopuna Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave iz 2005. godine („Službene novine Federacije BIH“, broj: 38/05).
 
Članom 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/11) utvrđeno je da: „Federalno ministarstvo kulture i sporta obavlja upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na koordinaciju u naučno-istraživačkoj djelatnosti iz oblasti zaštite i korištenja kulturno-historijskog naslijeđa, muzejskoj, arhivskoj, bibliotekarskoj, izdavačkoj, pozorišnoj, muzičkoj, likovnoj i filmskoj djelatnosti, djelatnosti ustanova, udruženja, fondacija i drugih pravnih lica u oblasti umjetnosti, kulture, sporta i mladih, kao i druge poslove utvrđene zakonom“.