15 Novembra, 2019

Međunarodno muzičko takmičenje ARD Minhen 2020 (31. 08 – 18. 09. 2020.)

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi s 69. Međunarodnim muzičkim takmičenjem ARD Minhen 2020, koje će se održat od 31. 08. do 18. 09. 2020. godine u Minhenu, Njemačka.

Takmičenje je podijeljeno na četiri kategorije, i to:

  1. klavir,
  2. flauta,
  3. trombon,
  4. gudački kvartet.

Poziv za učešće je upućen mladim muzičarima rođenim između 1991. i 2003. godine (solisti) te gudačkim kvartetima čiji ukupan zbir godina članova ne bi trebao prelaziti 130, odnosno, pojedinačno dob članova kvarteta ne bi trebala prelaziti 35 godina.

Rok za dostavu prijava je 31. 03. 2020. godine.

Više informacija o ovome takmičenju možete naći na web stranici: https://www.br.de/ard-music-competition/index.html