13 Novembra, 2019

MALI BITOLJSKI MONMARTR 2020 – Poziv za učešće na međunardnom dječijem likovnom konkursu

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi s tradicionalnom dječijom likovnom manifestacijom „Mali Bitoljski Monmartr 2020“, koja se svake godine održava u periodu od 23. do 30 maja u Bitolju, Sjeverna Makedonija.

Djeca u dobi od 4 do 20 godina, mogu se prijaviti za učešće u likovnoj koloniji i izložbi koja se organizira u okviru ove manifestacjie. Teme materijali i tehnike su slobodni.

Rok za dostavu prijava je 20. 02. 2020. godine.

Detaljne nformacije o ovoj likovnoj koloniji i izložbi koja će se održati 2020. godine dostupne su na web stranici: http://www.smallmontmartreofbitola.com/