28 Marta, 2014

Međunarodni Jazz Festival (22 – 25. april 2014. godine, Kairo, Egipat)

{loadposition like}

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa održavanjem Međunarodnog Jazz Festivala, koji će se održati u Kairu od 22. do 25. aprila 2014. godine.

Ministarstvo kulture Egipta, Sektor za međunarodne kulturne odnose, cijenio bi učešće jedne od jazz trupa iz Bosne i Hercegovine, sa najviše 10 izvođača. Uprava Festivala snosi troškove smještaja na bazi punog pansiona, kao i lokalnog transporta te troškove reklamne kampanje.

Od učesnika se očekuje da snose troškove povratnih avio karata i kargo transporta opreme.

Detaljne informacije o ovom festivalu dostupne su na email adresi: egycultexchange@gmail.com