27 Marta, 2014

Konkurs 2014: UNESCO Međunarodni fond za kulturnu raznolikost

{loadposition like}

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) je objavila 5. poziv za finansiranje projekata iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu Fond). Fond je formiran na osnovu člana 18. Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, koja je usvojena na 33. Generalnom zasedanju UNESCO-a, 20. oktobra 2005. godine, a stupila na snagu 2007. godine. Do januara 2014. godine, 133 zemlje i Evropska unija potpisale su Konvenciju o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza.

Konvencija predstavlja međunarodni pravni instrument čiji je cilj da umjetnicima, profesionalcima u kulturi, praktičarima i građanima pruži mogućnost da kreiraju, proizvode, distribuiraju i uživaju u različitim kulturnim dobrima, uslugama i aktivnostima, uključujući i sopstvene.

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost podržava širok spektar aktivnosti – od izgradnje/jačanja kapaciteta i kulturnog mapiranja, preko analize praktičnih politika i njihovog razvoja, do podrške preduzetništvu i jačanju kulturnih industrija.

Konkurs

Kompletna informacija o uvjetima i načinu prijave dostupna je na sljedećem linku: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/call-for-funding-requests/

Rok za dostavu prijedloga projekata Federalnom ministarstvu kulture i sporta: 31. mart 2014. godine

(ul. Obala Maka Dizdara 2, 71000 Sarajevo).

Federalno ministarstvo kulture i sporta će dostavljene prijedloge projekata proslijediti Državnoj komisiji za saradnju Bosne i Hercegovine s UNESCO-m.

Prilikom popunjavanja formulara treba imati u vidu slijedeće:

  • maksimalni iznos za koji se aplicira kod Fonda za programe/projekte je 100.000 američkih dolara,
  • navedene kriterije o tome koju vrstu projekata Fond podržava,
  • veličina fonta trebalo bi da bude 10 ili veći, specijalne karaktere i dekorativne fontove bi trebalo izbjegavati,
  • ograničenja po pitanju broja riječi u poljima u formularu treba poštovati,
  • struktura budžeta trebalo bi da bude jasna i detaljna,
  • treba da postoji koherentnost između planiranih aktivnosti, očekivanih rezultata i budžeta,
  • sufinansiranje i sopstveni doprinos projektu (co/self-funding) nije obavezno, ali se izrazito podržava kao instrument koji obezbeđuje održivost projekta, i u tom slučaju poželjno je priloži potvrdu u pisanoj formi.

Rezultati konkursa biće poznati u decembru 2014. godine, dok će se potpisivanje ugovora za odobrene projekte obaviti u martu 2015. godine.