2 Jula, 2014

Međunarodni festival religijske i sufijske muzike

{loadposition like}

20-27. septembar 2014. godine, Kairo, Egipat

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa održavanjem Međunarodnog festivala religijske i sufijske muzike.

Festival će se održati u Kairu od 20. do 27. septembra 2014. godine, a organizator je Ministarstvo kulture Arapske Republike Egipat. Ministarstvo kulture Arapske Republike Egipat je uputilo poziv za učešće na festivalu i muzičarima iz Bosne i Hercegovine.

U pozivu je navedeno da organizator snosi troškove smještaja, hrane i lokalnog transporta, a gostujuće grupe snose putne troškove do Kaira i nazad.

Svaka skupina ne može imati više od 15 članova.

Detaljne informacije o ovom međunarodnom festivalu i aplikacioni formulari dostupni su na e-mail adresi: amirculture@hotmail.com telefonu: 002 (2) 37487703 ili faxu: 002 (2) 37486715.