18 Jula, 2022

Međunarodni festival karikature „Kolašin 2022“

Posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavljena nam je informacija o organizovanju Međunarodnog konkursa karikature u Centru za kulturu Kolašin.

Ovogodišnja tema konkursa je „Kompromis i tolerancija“, kao i slobodna tema. Cilj je da se porukama svjetskih umjetnika ukaže na to da se svaki nesporazum, spor ili konflikt između dvije osobe ili dvije države može riješiti dijalogom, razgovorom ili pregovorima.

Sudionici mogu poslati najviše tri rada po temi, a ukupno šest radova.

Radovi se dostavljaju na poštansku adresu: Centar za kulturu Kolašin 81 210, Crna Gora sa napomenom – za međunarodni festival kulture, ili na e-mail: festivalkarikature@opstinakolasin.me do 20.07.2022. godine.

Više informacija o navedenom konkursu nalazi se na web stranici:

http://centarzakulturukolasin.me