31 Maja, 2022

Međubalkanska konferencija o antičkoj drami u Ateni

Posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine upućen je poziv predstavnicima kazališnih festivala u Bosni i Hercegovini za prijavu učešća na Međubalkanskoj konferenciji o antičkoj drami koja će se održati od 25.-26.7.2022. godine u Ateni. Relevantne informacije (naziv festivala, ime umjetničkog voditelja, kontakt podaci) potrebno je dostaviti organizatoru na e-mail kontakt osobe:

Mary Vidali

Izvršni regionalni savjetnik za odnose s javnošću i potpredsjednik Odbora za kulturu i sport regije Atika

E-mail: maryvidali@yahoo.gr

Tel: 6974710472