26 Marta, 2015

Konkurs za dostavu projekata u okviru UNESCO Međunarodnog fonda za promoviranje kulture 2015. godine

{loadposition like}

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena je informacija u vezi sa konkursom za dostavu projekata u okviru UNESCO Međunarodnog fonda za promoviranje kulture 2015. godine (IFPC).

Sredstva UNESCO Međunarodnog fonda za promoviranje kulture su namijenjena projektima koji promoviraju kulturu kao izvor saznanja, vrijednosti i identiteta, značaj kulture kao faktora održivog razvoja, umjetničko stvaralaštvo u svim oblicima, poštujući slobodu izražavanja, međunarodnu i regionalnu kulturnu saradnju.

Na konkurs mogu aplicirati pojedinci, naročito umjetnici i stvaratelji, javna tijela sa konkretnom odgovornošću za promoviranje kulture i umjetničkog stvaralaštva, nevladine organizacije i neprofitna privatna tijela čiji su ciljevi u skladu sa ciljevima Fonda.

Rok za dostavljanje zahtjeva na on-line aplikacijsku platformu je 29. maj 2015. godine.

Kompletna informacija o uvjetima i načinu prijave dostupna je na sljedećem linku: http://unescobih.mcp.gov.ba/konkursi/?id=14606