18 Januara, 2024

Javni poziv za Osnovnu obuku službenika za mlade u Federaciji Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV

za Osnovnu obuku službenika za mlade u Federaciji Bosne i Hercegovine

                                                                                                                                      

Na osnovu člana 19. Zakona o organizaciji uprave u FBiH („Službene novine FBiH“, br. 35/05), člana 12. Zakona o mladima FBiH („Službene novine FBiH, br. 36/10), i Pravilnika o procedurama obuke i certificiranju službenika za mlade Federalnog ministarstva kulture i sporta, Institut za razvoj mladih KULT, u partnerstvu s Federalnim ministarstvom kulture i sporta, poziva lokalne i kantonalne službenike za mlade iz Federacije Bosne i Hercegovine da se prijave za učešće u certificiranoj Osnovnoj obuci za službenike za mlade (u daljnjem tekstu: obuka) u skladu s Pravilnikom o procedurama obuke i certificiranju službenika za mlade.

Po javnom pozivu bit će odabrano do 20 polaznika iz BiH za obuku službenika za mlade, u skladu s dolje navedenim kriterijima.

 

Kompletan tekst javnog poziva za FBiH moguće je preuzeti OVDJE: OSM 2024. Javni poziv FBiH

 

Prijavni obrazac za oba poziva možete preuzeti OVDJE: OSM 2024. Prijavni obrazac

O OBUCI

Obuka službenika za svrhu ima da se polaznici osposobe za samostalno obavljanje poslova službenika za mlade stjecanjem certifikata o znanju o politici prema mladima i radu s mladima, te da osobe koje u državnoj službi obnašaju ili imaju namjeru obnašati funkciju i poslove službenika budu stručno osposobljene za rad s mladima uz posjedovanje stručnih kompetencija i certifikata neophodnih za obavljanje te pozicije u organu državne službe.

 TRAJANJE OBUKE

Obuka traje od maja do decembra 2024. godine uključujući i završni ispit. Dodjela certifikata uspješnim polaznicima Obuke planirana je po završetku obuke u decembru 2024. godine.

Moduli obuke će se održati po sljedećem rasporedu:

Modul I – od 27. do 31. maja 2024. godine

Modul II – od 24. do 28. juna 2024. godine

Modul III – od 15. do 19. jula 2024. godine

Modul IV – od 2. do 7. septembra 2024. godine

Modul V – od 21. do 25. oktobra 2024. godine

Napomena: Institut zadržava pravo u slučaju objektivnih okolnosti promijeniti termine održavanja modula.

KRITERIJI ZA PRIJAVU

Na javni poziv mogu se prijaviti:

  • državni službenici koji rade s mladima na općinskom/opštinskom, gradskom i kantonalnom nivou,
  • druge zainteresirane osobe starije od 18 godina s najmanje srednjom stručnom spremom.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju

  1. popunjen prijavni obrazac (dostupan na OVOM linku),
  2. ovjerenu kopiju diplome o završenom stepenu obrazovanja,
  3. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
  4. prijava mjesta prebivališta (original ili ovjerena kopija),
  5. pisano odobrenje za pohađanje obuke rukovodioca organa uprave

(opcija1: ovjeren prijavni obrazac od strane nadležne osobe, opcija 2: poseban dokument/dopis s odobrenjem nadležne osobe).

 PRIJAVA

Sva potrebna dokumentacija treba pristići najkasnije do 10. aprila 2024. godine poštom ili lično na adresu:

OBUKA SLUŽBENIKA ZA MLADE

Institut za razvoj mladih KULT

  1. viteške brigade 34-36

71210 Ilidža

NAPOMENA: Da bi prijava bila potpuna, molimo kandidate da se također prijave i preko online prijavnog obrasca najkasnije do 10.aprila 2024. godine do 23:59 sati. Na linku ne treba dostaviti propratnu dokumentaciju.

Link za online prijavu je: https://s.mladi.org/14.03.0-N2.1-590-Obuka-SzM-2024. Na linku za prijavu nije potrebno dostaviti prijavni obrazac i dokumentaciju. Isti se dostavljaju poštom.

Aplikacije koje ne pristignu do naznačenog roka neće se razmatrati.

Institut za razvoj mladih KULT će sve prijavljene kandidate obavijestiti o ishodu, najkasnije do 29. aprila 2024. godine.

Sa svim odabranim polaznicima bit će potpisan ugovor o učešću u obuci.

Kandidati koji su ranije pohađali Osnovnu obuku službenika za mlade Instituta za razvoj mladih KULT, a nisu je do kraja završili, imaju mogućnost pohađati samo propuštene teme i module, te polaganje ispita u skladu s Pravilnikom. Ovi kandidati trebaju se uredno prijaviti na javni poziv, s tim da u prijavnom obrascu u dijelu ‘Iskustvo u radu s mladima’ trebaju navesti koje su module pohađali i kada.

 

DODATNE INFORMACIJE

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili pojašnjenima, kandidati se mogu obratiti do 5. aprila 2024. godine na broj telefona 033 778 765 ili na e-mail katarina.vuckovic@kultbih.org (s nazivom emaila: Javni poziv 14.03.0-N2.1-590).

Sve dodatne informacije o obuci i javnom pozivu se mogu naći na web-stranici Instituta: www.mladi.org