27 Juna, 2020

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

Broj: 01-11-2643/20

Sarajevo, 24.06.2020. godine

 

OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu za transfere:

 

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, s prijavnim obrascem, može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i športa: www.fmks.gov.ba./javni-pozivi-i-konkursi ili na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa.

Rok za dostavljanje prijava je 13.7.2020. godine.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:

 

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

 

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije te namjene programa/projekta za koji se aplicira.

 

 

  M I N I S T R I C A

                                                                                                                      Zora Dujmović