27 Oktobra, 2023

Izjava o nepostojanju sukoba interesa prema članu 52. Zakona o javnim nabavkama