4 Augusta, 2022

Iz Proračuna FBiH 13,5 milijuna KM za izgradnju objekata u Mostaru

Fmin kul i sporta 1Vlada FBiH na današnjoj je sjednici usvojila tri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH Federalnom ministarstvu kulture i sporta, u ukupnom iznosu od 13.500.000 KM, a namijenjenih izgradnji objekata u Mostaru

Tako je iznos od 3.500.000 KM planiran za izgradnju Sportske dvorane Mostar, koju provodi Direkcija za izgradnju KSC u Mostaru. Od ukupnog se iznosa za tehnički tim i usluge nadzora izgradnje odnosi 105.000 KM, a za usluge izvođača radova 3.395.000 KM.

Iznos od 8.000.000 KM drugim je,  danas usvojenim programom, namijenjen izgradnji bazena u Mostaru, koju također provodi Direkcija za izgradnju KSC u Mostaru. Od ovoga je za troškove uređenja zemljišta predviđeno 200.000 KM, za troškove revizije idejnog rješenja 30.000 KM, za tehnički tim i usluge nadzora izgradnje 233.800 KM, te za usluge izvođača radova 7.536.200 KM.

Trećim su programom sredstva od 2.000.000 KM odobrena za izgradnju Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, od čega za građevinske radove 1.880.000 KM, a za usluge (konsultantske poslove, stručno-tehnički nadzor, ishodovanje svih potrebnih suglasnosti, dozvole, pribavljanje atestne dokumentacije) 120.000 KM.

Sredstva će biti prenošena sukcesivno na račun implementatora odobrenih projekta u najmanje tri tranše. Prva, u postotku od maksimalno 20 posto, bit će uplaćena nakon što implementator dostavi zahtjev s predračunom za izvođenje radova i usluga, a svaka sljedeća nakon što dostavi zahtjev za uplatu tranše i dokaze o realizaciji prethodne tranše.

Federalno ministarstvo kulture i sporta s implementatorom će potpisati poseban ugovor za svaku tranšu u kojem će biti definirana namjena sredstava, nakon čega će implementatoru biti uplaćena sredstva.