1 Augusta, 2022

Festival glazbe i pjesme “Citadel”

Ministarstvo civilnih poslova BiH dostavilo je Federalnom ministarstvu kulture i sporta obavijest da Ministarstvo kulture Arapske Republike Egipat u saradnji sa Kairskom operom organizira 30. Citadel festival glazbe i pjesme koji će se održati u drugoj polovici avgusta 2022. godine.

Poziv za sudjelovanje upućen je grupi od 12 članova uključujući administratore a organizator snosi troškove smještaja, lokalnog prijevoza i boravka za najviše pet dana.

Aplikaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 4. avgusta 2022. godine Ambasadi Arapske Republike Egipat u Bosni i Hercegovini.

Za više informacija potrebno je kontaktirati putem e-maila: citadelfestival130@gmail.com i egembassytemp@gmail.com