7 Marta, 2024

Informacija o Modernizaciji sportskih dvorana osnovnih škola i fakulteta za sport u Bosni i Hercegovini

Federalno ministarstvo kulture i sporta od jula 2019. godine kroz rad u Koordinacionom tijelu za modernizaciju sportskih dvorana osnovnih škola i fakulteta za sport u Bosni i Hercegovini, implementira navedeni projekt u saradnji s Evropskom delegacijom. Projekat se implementira kroz faze, počevši od izbora školskih objekata, evaluacije i rangiranja listi osnovnih škola i fakulteta na osnovu Upitnika, izbora škola koje su ušle u uži izbor na osnovu kriterija s područja Federacije BiH  (25 dvorana osnovnih škola i 2 dvorane fakulteta za sport), do potpisivanje tendera Evropske unije sa nadzorom i izvođačem radova za lotove 2. i 3.

Škole koje su obuhvaćene lotom 2 su: JU OŠ „Voljevac“, Gornji Vakuf-Uskoplje;  JU OŠ „Ahmed Muradbegović“ Stranjani, Zenica; JU OŠ „Kulin Ban“,Tešanjka, Tešanj; JU OŠ „fra Miroslava Džaje,“ Kupres; JU OŠ „Dositej Obradović„ Blatnica, Teslić; JU OŠ „Rade Marijanac“, Strojice, Šipovo.

Škole koje su obuhvaćene lotom 3 su: JU „Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo“, Centar; JU OŠ “Ustikolina“, Foča – Ustikolina; JU OŠ „Nafija Sarajlić“, Sarajevo, Centar; JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“,Visoko, JU OŠ“ Izet Šabić“, Donji Hotonj, Vogošća; JU „Fakultet sporta i tjelesnog odgoja“, Univerzitet u Sarajevu, Centar; JU OŠ „Avdo Smailović“, Sarajevo, Novi Grad Sarajevo; JU OŠ „Osman Nakaš“, Sarajevo, Novi Grad Sarajevo; JU OŠ „Sveti Sava“, Rogatica; JU OŠ „Osman Nuri Hadžić“, Sarajevo, Novi Grad; JU OŠ „Grbavica II“, Novo Sarajevo; JU OŠ „Sveti Sava“, Istočno Novo Sarajevo.

Na sastanku održanom 3. 8. 2023. godine u prostorijama Delegacije Evropske unije prisustvovali su: član Koordinacionog tijela Federalnog ministarstva kulture i sporta Alma Kurtalić, član Koordinacionog tijela Ministarstva civilnih poslova Velibor Lazarević, član Koordinacionog tijela Ministarstva prosvjete i kulture RS-a, Dragana Lukić, direktori izabranih škola, izvođač radova „ALMY gradnja“, nadzor radova „SAFEGE“, šef odjela za saradnju EU-a g. Stefano Ellero. Nakon prezentacije izvođača radova „ALMY gradnja“ pojašnjena je vrsta radova po školama te vremenski okviri za završetak radova (12. mjeseci za svaki LOT), direktorima je data mogućnost da iznesu svoje primjedbe što su i učinili. Sastanak je završio dogovorom između direktora škola i Nazora o terminima posjete školama.

Na sastanak održanom 27. 2. 2024. godine u prostorijama Delegacije Europske unije prisustvovali su: član Koordinacionog tijela Federalnog ministarstva Alma Kurtalić, član Koordinacionog tijela Ministarstva civilnih poslova Velibor Lazarević projekt menadžer Ajša Adrović Bešlagić, Hasan  Ibrahimpašić  – predstavnik nadzora, Zehrudin Ibrahimagić – predstavnik izvođača radova. Sastanak je održan s ciljem informiranja o aktivnostima na renoviranju/opremanju športskih sala i problemima na  terenu. Prisutni su upoznati s radovima i fazama po školama, šta je urađeno i koji je krajnji rok završetka radova, kao i tekućim problemima. U dvije škole sa područja Federacije BiH nisu započeti radovi, a to su JU OŠ „Avdo Smailović“ i JU OŠ „Grbavica II“.