28 studenoga, 2023

Zavod za zaštitu spomenika: Radovi tekućeg održavanja (zamjena krovnog pokrivača) na objektu Stare pravoslavne crkve u Sarajevu

Graditeljska cjelina – Stara pravoslavna crkva (Crkva svetih arhanđela Mihaila i Gavrila) je od 2006. godine zaštićen nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, a sastoji se od crkve, crkvenog dvorišta, zgrade Muzeja, ogradnog zida, ulazne kapije, parohijskog doma i pokretnog nasljeđa.

Zbog dotrajalosti krovnog pokrivača pristupilo se izvođenju radova tekućeg održavanja – zamjena dotrajalog crijepa novim, a na temelju suglasnosti Zavoda za zaštitu spomenika. Korišten je crijep ćeramida natural boje. Radove izvodi građevinska tvrtka „NEIMARI“ d.o.o. Sarajevo.