6 prosinca, 2023

Zavod za zaštitu spomenika: Prvi sastanak djelatnika Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo i Zavoda za zaštitu spomenika FBiH

Danas je u prostorijama Ministarstva upriličen sastanak djelatnika Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo i Zavoda za zaštitu spomenika FBiH. Ravnatelji zavoda gosp. Trapara i gosp. Stergar su pozdravili nazočne i zvanični početak intenzivnije komunikacije i suradnje zavoda. Nakon izlaganja o stanju u zaštiti, zakonskoj regulativi, kapacitetima, mogućnostima saradnje, edukacije i zajedničkog rada, zaključeno je da je potrebno napraviti Registar stručnjaka uposlenih u svim zavodima u FBiH koji u nadležnosti imaju očuvanje baštine te oformiti Stalno radno tijelo koje će komunicirati i razvijati platformu za suradnju.